Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů

Josef Brychta ... [et al.]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Seznam použitých symbolů a značek..........................................................З 1. ÚVOD - PROGRESIVNÍ METODY V OBRÁBĚNI....................................................9 1.1 Vymezení základních pojmů a zákonitostí HPM........................................9 1.1.1 Vznik třísky a její tvarování................................................10 1.1.2 Měrná řezná síla........................................................... 11 1.2 Aspekty a efekty vysokoproduktivního obrábění „HPM...............................13 1.2.1 Oblasti deformací............................................................17 1.3 Parametry HPM strojů.............................................................19 1.3.1 Technické parametry HSC strojů...............................................19 1.3.2 Vysokootáčková vřetena a jejich uložení......................................21 1.4 Konstrukční a technologické požadavky na HPT.....................................24 1.4.1 Technologické požadavky......................................................24 1.4.2 Konstrukční požadavky........................................................24 1.5 Složky síly řezáni................................................................25 1.6 Požadavky na vysokoproduktivní technologie........................................33 1.6.1 Rozbor splnitelnosti požadavků...............................................34 1.6.2 Optimalizace polohy obrobku, nástroje a nosné části rámu.....................35 1.6.3 Konstrukční a technologické varianty řešení pro rotační obrobky..............36 1.6.4 Obráběcí centra a klasifikace nerotačních součástí...........................38 1.7 Progresivní materiály nástrojů pro HPM............................................39 1.8 Nástroje pro vysokoproduktivní obrábění a jejich úpravy...........................41 1.8.1 Požadavky na současný řezný nástroj..........................................42 1.8.2 Požadavky na současný řezný materiál.........................................43 1.9 Přesnost obráběcích strojů a stabilita řezného procesu............................43 1.9.1 Tuhost soustavy..............................................................44 1.9.2 Tepelné toky v pohonech posuvů a jejich eliminace............................46 1.9.3 Integrovaná elektrovřetena s průtokově chlazeným statorem i rotorem..........46 1.9.4 Vliv tříosých a pětiosých technologií a strategii na řešení HPM strojů.......49 1.9.5 Měření dynamické kruhovitosti WHN 13 CNC stroje v ose YZ.....................51 KAPITOLA 1 - LITERATURA...................................................................55 2. REZNÉ MATERIÁLY PRE VYSOKORÝCHLOSTNÉ OBRÁBANIE.........................................60 2.1 Rýchlorezné nástrojové ocele......................................................62 2.2 Spekané karbidy..................................................................65 2.2.1 Vlastnosti spekaných karbidov................................................66 Podpora zvyšováni kvalifikace pracovni sily v oblasti moderních technologii obrábění a metrologie 2.2.2 Povlaky spekaných karbidov..............................................68 2.3 Cermety.....................................................................71 2.4 Keramické rezné materiály...................................................72 2.5 Kubický nitrid bóru.........................................................76 2.6 Diamant.....................................................................76 KAPITOLA 2 - LITERATURA.............................................................79 3. ZÁKLADNÍ OTÁZKY NC TECHNIKY V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ VÝROBY ....80 3.1 Počátky nasazováni numericky řízených obráběcích strojů.....................80 3.2 Počátky nasazování počítačem číslicově řízených obráběcích strojů...........81 3.3 Současnost - výroba podporovaná počítačem...................................81 4. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ A ZÁKONITOSTÍ PŘI NC PROGRAMOVÁNÍ...................85 4.1 NC program..................................................................85 4.2 Řídící systém obráběcího stroje.............................................86 4.3 Způsoby programování číslicově řízených obráběcích strojů.....................88 4.3.1 Ruční programováni NC/CNC obráběcího stroje v DIN/ISO kódu...............88 4.3.2 Programování v interaktivním prostředí u ovládacího pultu na ploše obrazovky obráběcího stroje..............................................................89 4.3.3 Programování s využitím CAD/CAM systémů.................................91 4.4 Souřadnicové systémy NC/CNC strojů..........................................93 4.5 Kinematika soustružnických center...........................................94 4.5.1 2osé soustružení........................................................95 4.5.2 4osé soustruženi........................................................95 4.5.3 Soustruženi s poháněnými nástroji........................................96 4.5.4 Soustružení s využitím druhého vřetena - protivřetena...................100 4.6 Kinematika víceosých frézovacích center....................................101 4.7 Vztažné body CNC obráběcích strojů.........................................107 5. ASPEKTY PROGRAMOVÁNÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ......................................113 5.1 Výhody využití pokročilých řídících systémů................................114 KAPITOLA 3,4,5 - LITERATURA........................................................120 6. PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ..........................................................122 6.1 Struktura NC programu......................................................122 6.2 Členění programu :.........................................................123 6.3 Podprogram.................................................................123 6.4 Postup tvorby programu.....................................................124 6.5 ISO PROGRAMOVÁNÍ...........................................................125 6.5.1 Význam nejpoužlvanějších adres.........................................125 Operaini program cezhraniinej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013 Podpora zvyšováni kvalifikace pracovni sily v oblasti moderních technologii obráběni a metrologie 7. SOUSTRUH - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM MIKROPROG S.............................................126 7.1 Pravidla pro zápis NC programu................................................126 7.2 G funkce [1]................................................................128 7.2.1 Pevné cykly.............................................................140 8. FRÉZKA EMCO ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SINNUMERIK 810D........................................153 8.1 Nulové body.................................................................156 8.2 Programování řezného nástroje.............•...................................159 8.3 Pracovní pohyby.............................................................160 8.4 Programování nejpoužívanějších cyklů........................................163 8.5 Využití CAM systému pro tvorbu programu.....................................167 KAPITOLA 6,7,8 - LITERATURA.........................................................169 -4- Operační program cezhranične] spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01180176
3 CZ-OsVSB
5 20210822114159.6
7 ta
8 150213s2014----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-248-3522-8 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze $a slo
80 ## $a 621.9 $2 MRF
245 00 $a Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů / $c Josef Brychta ... [et al.]
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 2014
300 ## $a 170 s. : $b il.
500 ## $a Nad názvem: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Žilinská univerzita v Žilině
504 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
546 ## $a Část. slovenský text
550 ## $a Vydavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, katedra obrábění a montáže
650 #4 $a NC stroje
650 #4 $a obráběcí stroje
650 #4 $a Programování NC strojů
700 1# $a Brychta, Josef, $d 1952- $7 mzk2004241969 $4 aut
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Katedra obrábění a montáže $4 pbl
710 2# $a Žilinská univerzita $4 oth
910 ## $a OSD002 $b 285912
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link