Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů

Josef Brychta ... [et al.]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  
OBSAH
Seznam použitých symbolů a značek..........................................................З
1. ÚVOD - PROGRESIVNÍ METODY V OBRÁBĚNI....................................................9
1.1	Vymezení základních pojmů a zákonitostí HPM........................................9
1.1.1	Vznik třísky a její tvarování................................................10
1.1.2	Měrná řezná síla........................................................... 11
1.2	Aspekty a efekty vysokoproduktivního obrábění „HPM...............................13
1.2.1	Oblasti deformací............................................................17
1.3	Parametry HPM strojů.............................................................19
1.3.1	Technické parametry HSC strojů...............................................19
1.3.2	Vysokootáčková vřetena a jejich uložení......................................21
1.4	Konstrukční a technologické požadavky na HPT.....................................24
1.4.1	Technologické požadavky......................................................24
1.4.2	Konstrukční požadavky........................................................24
1.5	Složky síly řezáni................................................................25
1.6	Požadavky na vysokoproduktivní technologie........................................33
1.6.1	Rozbor splnitelnosti požadavků...............................................34
1.6.2	Optimalizace polohy obrobku, nástroje a nosné části rámu.....................35
1.6.3	Konstrukční a technologické varianty řešení pro rotační obrobky..............36
1.6.4	Obráběcí centra a klasifikace nerotačních součástí...........................38
1.7	Progresivní materiály nástrojů pro HPM............................................39
1.8	Nástroje pro vysokoproduktivní obrábění a jejich	úpravy...........................41
1.8.1	Požadavky na současný řezný nástroj..........................................42
1.8.2	Požadavky na současný řezný materiál.........................................43
1.9	Přesnost obráběcích strojů a stabilita řezného procesu............................43
1.9.1	Tuhost soustavy..............................................................44
1.9.2	Tepelné toky v pohonech posuvů a jejich eliminace............................46
1.9.3	Integrovaná elektrovřetena s průtokově chlazeným statorem i rotorem..........46
1.9.4	Vliv tříosých a pětiosých technologií a strategii na řešení HPM strojů.......49
1.9.5	Měření dynamické kruhovitosti WHN 13 CNC stroje v ose YZ.....................51
KAPITOLA 1 - LITERATURA...................................................................55
2. REZNÉ MATERIÁLY PRE VYSOKORÝCHLOSTNÉ OBRÁBANIE.........................................60
2.1	Rýchlorezné nástrojové ocele......................................................62
2.2	Spekané karbidy..................................................................65
2.2.1	Vlastnosti spekaných karbidov................................................66
Podpora zvyšováni kvalifikace pracovni sily v oblasti moderních technologii obrábění a metrologie
2.2.2	Povlaky spekaných karbidov..............................................68
2.3	Cermety.....................................................................71
2.4	Keramické rezné materiály...................................................72
2.5	Kubický nitrid bóru.........................................................76
2.6	Diamant.....................................................................76
KAPITOLA 2 - LITERATURA.............................................................79
3.	ZÁKLADNÍ OTÁZKY NC TECHNIKY V PODMÍNKÁCH STROJÍRENSKÉ VÝROBY ....80
3.1	Počátky nasazováni numericky řízených obráběcích strojů.....................80
3.2	Počátky nasazování počítačem číslicově řízených obráběcích strojů...........81
3.3	Současnost - výroba podporovaná počítačem...................................81
4.	VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH	POJMŮ A ZÁKONITOSTÍ PŘI NC PROGRAMOVÁNÍ...................85
4.1	NC program..................................................................85
4.2	Řídící systém obráběcího stroje.............................................86
4.3 Způsoby programování číslicově řízených obráběcích strojů.....................88
4.3.1 Ruční programováni NC/CNC obráběcího stroje v DIN/ISO kódu...............88
4.3.2	Programování v interaktivním prostředí u ovládacího pultu na ploše obrazovky
obráběcího stroje..............................................................89
4.3.3	Programování s využitím CAD/CAM systémů.................................91
4.4	Souřadnicové systémy NC/CNC strojů..........................................93
4.5	Kinematika soustružnických center...........................................94
4.5.1	2osé soustružení........................................................95
4.5.2	4osé soustruženi........................................................95
4.5.3 Soustruženi s poháněnými nástroji........................................96
4.5.4 Soustružení s využitím druhého vřetena - protivřetena...................100
4.6	Kinematika víceosých frézovacích center....................................101
4.7	Vztažné body CNC obráběcích strojů.........................................107
5. ASPEKTY PROGRAMOVÁNÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ......................................113
5.1	Výhody využití pokročilých řídících systémů................................114
KAPITOLA 3,4,5 - LITERATURA........................................................120
6. PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ..........................................................122
6.1	Struktura NC programu......................................................122
6.2	Členění programu :.........................................................123
6.3	Podprogram.................................................................123
6.4	Postup tvorby programu.....................................................124
6.5	ISO PROGRAMOVÁNÍ...........................................................125
6.5.1	Význam nejpoužlvanějších adres.........................................125
Operaini program cezhraniinej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013
Podpora zvyšováni kvalifikace pracovni sily v oblasti moderních technologii obráběni a metrologie
7. SOUSTRUH - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM MIKROPROG S.............................................126
7.1 Pravidla pro zápis NC programu................................................126
7.2	G funkce [1]................................................................128
7.2.1	Pevné cykly.............................................................140
8. FRÉZKA EMCO ŘÍDÍCÍ SYSTÉM SINNUMERIK 810D........................................153
8.1	Nulové body.................................................................156
8.2 Programování řezného nástroje.............•...................................159
8.3	Pracovní pohyby.............................................................160
8.4	Programování nejpoužívanějších cyklů........................................163
8.5	Využití CAM systému pro tvorbu programu.....................................167
KAPITOLA 6,7,8 - LITERATURA.........................................................169
-4-
Operační program cezhranične] spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013		
                
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01180176
3 CZ-OsVSB
5 20210822114159.6
7 ta
8 150213s2014----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-248-3522-8 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze $a slo
80 ## $a 621.9 $2 MRF
245 00 $a Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů / $c Josef Brychta ... [et al.]
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 2014
300 ## $a 170 s. : $b il.
500 ## $a Nad názvem: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Žilinská univerzita v Žilině
504 ## $a Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
546 ## $a Část. slovenský text
550 ## $a Vydavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, katedra obrábění a montáže
650 #4 $a NC stroje
650 #4 $a Obráběcí stroje
650 #4 $a Programování NC strojů
700 1# $a Brychta, Josef, $d 1952- $7 mzk2004241969 $4 aut
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Katedra obrábění a montáže $4 pbl
710 2# $a Žilinská univerzita $4 oth
910 ## $a OSD002 $b 285912
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link