Poradenský proces

Ján Gabura, Jana Pružinská

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Devět učebnic В PREDHOVOR 10 PRVÁ ČASŤ PORADENSKÝ PROCES 11 Ján Gabura I. CHARAKTERISTIKA PORADENSTVA 13 H. PORADENSKÉ SYSTÉMY 14 П. 1. Poradenstvo v rezorte ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 15 П.2. Poradenstvo v oblasti školstva 16 П. 3. Systém poradenstva v zdravotníctve 16 II.4. Iné typy poradenstva 17 III. PORADENSKÉ PRÍSTUPY 18 III. 1. Dynamický prístup 19 III.2. Behaviorálny prístup 19 Ш.З. Experienciálny prístup 19 Ш.4. Eklektické poradenstvo 20 IV. VONKAJŠIE PODMIENKY PORADENSKÉHO PROCESU 22 V. PORADENSKÝ TEAM 24 VI. PRVÝ KONTAKT S KLIENTOM 25 VII. ČAS V PORADENSTVE 28 VIII. KOMUNIKÁCIA V PORADENSKOM PROCESE 30 VIII. 1. Verbálna komunikácia 31 VIII. 1.1. Aktívne počúvanie 31 VIII. 1.2. Práca s otázkami 32 • VIII. 1.3. Jazyk v poradenstve 33 VIII. 1.4. Akceptácia 35 VIII. 1.5. Empatia 35 VIII. 1.6. Kongruencia 36 VIII.2. Neverbálna komunikácia 36 VIII.2.1. Mimika 37 VIII.2.2. Gestikulácia 38 VIII.2.3. Haptika 39 VIII.2.4. Proxemika 41 VIII.2.5. Teritorialita 41 VIII.2.6. Posturológia 42 VIII.2.7. Kinezika 42 VIII.2.8. Paralinguistika 43 VIII.2.9. Produkcia 44IX. SPÄTNÁ VÄZBA X. ANAMNESTICKÝ ROZHOVOR X. 1. Rodinná anamnéza X. 2. Školská a profesionálna anamnéza X.3. Zdravotná anamnéza X.4. Anamnéza problému klienta XI. DIAGNOSTIKA XI. 1. Pozorovanie ako diagnostická metóda XI.2. Analýza materiálov XI. 3. Štandardizovaná diagnostika X3.4. Činnostná diagnostika XI. 5. Diagnostika pomocou vecí XII. PORADENSKÉ INTERVIEW XIII. PORADENSKÝ KONTRAKT XIV. METÓDY PRÁCE S KLIENTOM XV. ROLA PORADCU XVI. RIZIKOVÍ KLIENTI XVI. 1. Špecifiká práce s nedobrovoľným klientom XVI.2. Klient v odpore XVI. 3. Poradenská práca s mlčanlivým klientom XVI.4. Poradenská práca s depresívnym klientom XVI.5. Poradenská práca so suicidálnym klientom XVI.6. Manipulatívny klient XVI.7. Poradenská práca s agresívnym klientom XVII. PÁROVÉ A RODINNÉ PORADENSTVO XVIII. SKUPINOVÉ PORADENSTVO XIX. UKONČENIE PORADENSKÉHO PROCESU XX. SYNDROM VYPÁLENIA U PORADCOV XXI. SUPERVÍZIA V PORADENSTVE XXII. ETICKÉ ZÁSADY PRACE PORADCU Cvičenia k prvej časti 17, 20, 23, 24, 27, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 63, 70, 71, 73 45 46 48 51 52 52 55 56 57 57 59 59 61 62 63 70 79 80 81 82 82 84 84 86 88 90 93 95 96 100 41,DRUHÁ ČASŤ PORADENSKÝ PROCES V RÁMCI PRÍSTUPU ZAMERANÉHO NA ČLOVEKA 103 Jana Pružinská ÚVOD 105 I. Z HISTÓRIE 106 П. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ NA KLIENTA ZAMERANÉHO PORADENSTVA A PSYCHOTERAPIE 109 П. 1. Podstata ľudských bytostí 110 II.2. Pojem seba 110 III. NA KLIENTA ZAMERANÁ TERAPIA 112 Ш. 1. Miesto a úloha vzťahu klient - terapeut/poradca 113 Ш.2. Kongruencia 114 HL 3. Bezpodmienečne pozitívne prijímanie 116 III.4. Empatia 117 IV. PROCES NA KLIENTA ZAMERANEJ TERAPIE 121 IV. 1. Štádiá poradensko/terapeutického procesu 124 IV.2. Výsledky terapie 126 V. PRÁCA SO SKUPINOU 127 V.l. Vonkajšie charakteristiky skupiny 128 V.2. Charakteristiky skupinového členstva 128 V.3. Charakteristiky terapeuta-facilitátora 129 V.4. Rola terapeuta v skupine 130 VI. VÝVIN SKUPINY 133 Otázky do diskusie 136 Cvičenia k druhej časti 136 ROZVÍJANIE PRÍSTUPU ZAMERANÉHO NA ČLOVEKA U NÁS 140 ZHRNUTIE 141 SLOVNÍK 142 LITERATÚRA 145 O AUTOROCH 147
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0173649
3 CZ-OsVSB
5 20210822124428.3
7 ta
8 960917s1995----xr-----------u0|0|--slo--
20 ## $a 80-85850-10-9 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a slo
44 ## $a xr
80 ## $a 37.04 $2 MRF
80 ## $a 659 $2 MRF
100 1# $a Gabura, Ján
245 10 $a Poradenský proces / $c Ján Gabura, Jana Pružinská
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Sociologické nakladatelství (SLON), $c 1995
300 ## $a 147 s. : $b il.
490 0# $a Studijní texty (Sociologické nakladatelství) ; $v sv. 7
650 #7 $a profesní poradenství
700 1# $a Pružinská, Jana
830 #0 $a Studijní texty (Sociologické nakladatelství)
910 ## $a OSD002 $b 247837
1090 $a 1996/09/17 $b 2011/11/02 $c OSD 002/OPL10 $d OSD 002/MOT25
1260 $a Sociologické nakladatelství (SLON)
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link