Strojírenská metrologie.

Část 1

Šárka Tichá

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah ? Předmluva...................................................... 1. Význam metrologie........................................... 2. Základní pojmy.............................................. 2.1 Některé základní pojmy (ČSN 010115)..................... 2.1.1 Veličiny a jednotky............................... 2.1.2 Měření............................................ 2.1.3 Měřící přístroje a měňdla......................... 2.1.4 Etalony........................................... 3. Zákon č.119 /2000 Sb. - o metrologii (výňatek).............. 3.1 Zákonné měřící jednotky................................. 3.2 Měřidla................................................. 3.3 Státní metrologická kontrola měřidel.................... 3.4 Návaznost měřidel....................................... 3.5 Schvalování typu měřidel vyrobených v tuzemsku.......... 3.6 Schvalování typů dovezených měřidel..................... 3.7 Certifikace referenčních materiálů...................... 3.8 Ověřování a kalibrace................................... 3.9 Hotově balené zboží označené symbolem „e“............... 3.10 Uvádění měřidel do oběhu............................... 3.11 Používání měřidel...................................... 3.12 Úkoly subjektů......................................... 3.13 Úhrady................................................. 3.14 Pokuty subjektům....................................... 4. Základní měřící jednotky.................................... 5. Instituce činné v oblasti metrologie........................ 5.1 Ministerstvo průmyslu a obchodu......................... 5.2 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 5.3 Český metrologický institut............................. 5.4 Autorizovaná metrologická střediska..................... 5.5 Střediska kalibrační služby............................. 5.6 Český institut pro akreditaci........................... 5.7 Oblastní inspektoráty Českého metrologického institutu.. 6. Návaznost měřidel........................................... 7. Chyby a nejistoty měření.................................... 7.1 Chyby měření, jejich příčiny a členění.................. 7.1.1 Chyby hrubé....................................... 7.1.2. Chyby systematické............................... 7.1.3 Chyby náhodné..................................... 7.2 Nejistota měření........................................ 7.2.1 Určování rozšířených nejistot..................... 7.2.2 Vyjádření výsledku měření......................... 8. Interference světla......................................... 8.1 Využití interference světla v metrologii................ .1 .2 .2 .2 .2 .3 .4 .4 .5 .5 .5 .5 .6 .6 .6 .6 .6 .7 .7 .7 .7 .7 .7 ,8 .9 ,.9 .. 9 ..9 ..9 10 10 10 10 12 12 13 13 15 17 19 19 20 21 9. Koncové měrky.........................................................................21 9.1 Základní parametry koncových měrek................................................22 9.2 Kontrola koncových měrek..........................................................23 9.3 Kalibrace měrek...................................................................23 9.3.1 Kontrola přilnavosti........................................................23 9.3.2 Interferenční měření........................................................23 9.3.3 Porovnávací měřeni..........................................................23 10. Tolerování a lícování................................................................24 10.1 Tolerance rozměru jako funkce jmenovitého rozměru a stupně přesnosti.............24 10.2 Základní informace...............................................................24 10.3 Základní úchylka.................................................................24 10.4 Uložení (lícování)...............................................................25 11. Pevná měřidla........................................................................25 12. Principy měřidel.....................................................................28 12.1 Převody měřidel..................................................................28 12.1.1 Měřidla s převodem mechanickým.............................................28 12.1.2 Měřidla s převodem opticko- mechanickým....................................31 12.1.3 Měřidla s převody elektrickými.............................................32 12.1.4 Fotoelektrické přístroje...................................................33 12.1.5 Měřidla s převody pneumatickými............................................34 13. Měření a kontrola rovinného úhlu.....................................................35 13.1 Jednotky....................................................................... 35 13.2 Měřicí prostředky................................................................36 13.2.1 Úhlové měrky...............................................................36 13.2.2 Optické polygony...........................................................36 13.2.3 Úhlové šablony.............................................................37 13.2.4 Úhelníky...................................................................37 13.2.5 Úhloměry...................................................................38 13.2.6 Libely.....................................................................38 13.2.7 Sklonoměr..................................................................39 13.2.8 Hadicové vodováhy..........................................................39 13.2.9 Optická dělící hlava.......................................................39 13.2.10 Optický dělicí stůl.......................................................40 13.2.11 Teodolity.................................................................40 13.3 Použití goniometrických funkcí pro měření úhlů...................................40 13.3.1 Sinusové pravítko..........................................................40 13.3.2 Tangentové pravítko........................................................40 14. Kuželové plochy a jejich kontrola....................................................41 14.1 Tolerování kuželových ploch......................................................41 14.2 Kontrola kuželových ploch........................................................42 14.2.1 Kuželové plochy vnější.....................................................42 14.2.2 Kuželové plochy vnitřní....................................................44 15. Kontrola a měření závitů.............................................................45 15.1 Tolerování závitů.............................................................. 45 15.2 Kontrola závitů..................................................................46 15.2.1 Kontrola závitů vnějších...................................................46 15.2.2 Kontrola vnitřních závitu....................................................48 16. Kontrola ozubených kol.................................................................49 16.1 Přesnost ozubených čelních kol - základní terminologie............................49 16.2 Komplexní kontrola ozubených kol...................................................53 16.2 1 Jednoboký odval.............................................................53 16.2.2 Dvouboký odval...............................................................53 16.3 Kontrola některých dílčích parametrů ozubených kol................................54 16.3.1 Kontrola profilu zubu........................................................54 16.3.2 Kontrola tloušťky zubů.......................................................55 16.3.3 Kontrola rozměru přes zuby M.................................................55 16.3.4 Kontrola základní rozteče....................................................56 16.3.5 Kontrola obvodové házivosti..................................................56 17. Kontrola malých rozměrů..,.............................................................56 17.1 Měření malých otvorů...............................................................57 18. Měření velkých rozměrů.................................................................58 18.1 Měřidla a metody pro měření velkých rozměrů.......................................59 18.2 Technologie měření velkých rozměrů.................................................62 19. Odchylky tvaru a polohy (makrogeometrie povrchu)......................................63 19.1 Odchylky tvaru.....................................................................64 19.1.1 Odchylka přímosti EFL........................................................64 19.1.2 Odchylka rovinnosti EFE......................................................66 19.1.3 Odchylka kruhovitosti EFK....................................................68 19.1.4 Odchylka válcovitosti EFZ....................................................70 19.2 Odchylky polohy....................................................................72 19.2.1 Odchylka rovnoběžnosti EPA...................................................72 19.2.2 Odchylka souososti EPC.......................................................74 19.2.3 Odchylka souměrnosti EPP.....................................................75 19.2.4 Odchylka kolmosti dvou rovin EPR.............................................76 19.3 Odchylky házení....................................................................77 19.3.1 Odchylka radiálního házení ECR...............................................77 19.3.2 Odchylka axiálního házení EGA................................................77 19.3.3 Odchylka házení v daném směru ECD............................................78 19.3.4 Odchylka úplného radiálního házení ECTR.....................................78 19.3.5 Odchylka úplného axiálního házení ECTA.......................................78 20. Kontrola mikrogeometrie obrobené plochy................................................79 20.1 Základní pojmy................................................................... 79 20.2 Parametry drsnosti (dle normy ČSN EN ISO 4287).................................... 79 20.2.1 Výškové (amplitudové) parametry..............................................79 20.2.2 Délkové (šířkové) parametry..................................................81 20.2.3 Tvarové parametry............................................................81 20.3 Měření (kontrola) parametrů drsnosti...............................................81 20.3.1 Měření drsnosti povrchu dotykovými profilometry..............................82 20.3.2 Kontrola porovnáváním s etalony drsnosti.....................................82 20.3.3 Měření metodou světelného řezu...............................................83 20.3.4 Měření s využitím interference světla........................................83 21. Měřící stroje..........................................................................84 21.1 Délkoměry........................................................................84 21.1.1 Abbého délkoměr............................................................84 21.1.2 Universální délkový měřící stroj...........................................85 21.2 Měřící mikroskopy.............................................................. 86 21.3 Projektory (profilprojektory)....................................................88 22. Souřadnicové měřicí stroje...........................................................89 22.1 Terminologie souřadnicových měření (nejdůležitější pojmy)........................89 22.2 Koncepce souřadnicových měřicích strojů..........................................89 22.3 Základní prvky SMS...............................................................90 22.4 Měřicí systémy SMS...............................................................91 22.5 Snímací systémy SMS..............................................................92 22.6 Měření na souřadnicových měřicích strojích.......................................92 22.7 Kontrola přesnosti souřadnicových měřicích strojů................................93 23. Odměřovací systémy...................................................................93 24. Metrologické zajištění výrobního procesu.............................................96 24.1 Technická dokumentace - kontrolní postupy........................................97 24.2 Výběr měřicích prostředků........................................................98 24.3 Volba měřicí metody..............................................................98 25. Metrologické laboratoře.............................................................100 25.1 Požadavky na pracovní prostory..................................................100 25.2 Přístrojové vybavení............................................................100 25.3 Technická způsobilost...........................................................100 25.4 Požadavky na stavební provedení metrologických laboratoří.......................101 Literatura..............................................................................103
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0196390
3 CZ-OsVSB
5 20210822114319.2
7 ta
8 041217s2004----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 80-248-0672-X
20 ## $a 80-248-0671-1 (dotisk)
20 ## $a 978-80-248-0671-6 (dotisk)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 621 $2 Konspekt
72 #7 $a 37.016 $2 Konspekt
80 ## $a 006 $2 MRF
80 ## $a 621 $2 MRF
100 1# $a Tichá, Šárka, $d 1955-
245 10 $a Strojírenská metrologie. $n Část 1 / $c Šárka Tichá
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 2004
300 ## $a 104 s. : $b il. $f brož.
500 ## $a Určeno pro posluchače 3. roč. FS
500 ## $a Obsahuje bibliografii
650 #4 $a Strojírenská metrologie
655 #4 $a skripta
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Katedra obrábění a montáže $4 pbl
910 ## $a OSD002 $b 260520
1090 $a 2004/12/17 $b 2011/09/29 $c OSD 002/MOT25 $d OSD 002/MOT25
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link