Jak napsat diplomovou práci

Umberto Eco ; [z italštiny přeložil Ivan Seidl]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  
OBSAH
Ivan Seidl: UMBERTO ECO,
NÁVOD NA SEPSÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE A ČESKÉ
(NEJENOM VYSOKOŠKOLSKÉ) PROSTŘEDÍ 5
ÚVOD........................................................ 15
I. CO TO JE DIPLOMOVÁ PRÁCE
А К ČEMU VLASTNĚ SLOUŽÍ?................................. 19
1.1. Co to je diplomová práce a proč je nutno ji psát ?......19
1.2. Komu je tato kniha určena...............................23
1.3. Může být diplomová práce užitečná i po absolutoriu
vysoké školy?.............................................24
1.4. Čtyři jednoduchá pravidla...............................26
II. VOLBA TÉMATU.............................................28
ILI. Monografie nebo všeobecný přehled?......................28
11.2. Má mít diplomová práce charakter historický či teoretický?. 33
11.3. Věnovat se tematice starší nebo současné?..............36
11.4. Jak dlouho se dělá na diplomové práci?.................38
II. 5. Je nutno ovládat cizí jazyky ?........................43
II.6. Má mít práce charakter „vědecký“
nebo „aktuálně politický“? ............................48
II.6.1. Kdy je práce „vědecká“?.........................49
II. 6.2. Volit historicko-teoretická témata nebo psát
o žhavé současnosti?............................. 55П. 6.3. Jak přeměnit aktuální námět na téma vhodné
pro vědecký výzkum?..........................................59
II.7. Jak to udělat, aby nás vedoucí diplomové práce
nevykorisťoval?.............:.............................................67
III. VYHLEDÁVÁNÍ
BIBLIOGRAFICKÝCH PODKLADŮ.................................... 71
111.1. Dostupnost pramenů.................................................71
III. 1.1. Co považujeme ve vědecké práci za prameny..................71
III. 1.2. Prameny z „první“ a druhé ruky.............................77
111.2. Bibliografie a její sestavování....................................81
III. 2.1. Jak využívat knihoven......................................81
III.2.2. Jak se pustit do sestavování bibliografie:
příruční kartotéka.......................................... 86
III. 2.3. Bibliografická citace......................................91
Tabulka 1: Pravidla pro vytváření
bibliografických citací..................111
Tabulka 2: Ukázka kartotéčního lístku
s bibliografickou citací.................113
111.2.4. Knihovna v Alessandrii - historie jednoho experimentu	... 114
Tabulka 3: Obecná díla o italském baroku excerpovaná
v příruční knihovně......................124
Tabulka 4: Speciální díla o autorech italských traktátů
ze sedmnáctého století excerpovaná
v příruční knihovně..................................126
111.2.5. Je vůbec nutno číst knihy? A v jakém pořadí?.......139
IV. PRACOVNÍ PLÁN A EXCERPCE.................................... 142
IV.l. Obsah jako pracovní osnova.........................................142
IV.2. Kartotéční lístky a poznámky.......................................151
IV.2.1. Různé typy kartotéčních lístků: k čemu slouží?......151
Tabulka 5: Kartotéční lístky pro citace.............158
Tabulka 6: Kartotéční lístek pro souvislosti a vztahy	.... 160rV.2.2. Excerpce primární literatury............................161
IV. 2.3. Kartotéční lístky pro záznamy z četby..................164
Tabulka 7-14: Kartotéční lístky se záznamy z četby 168
IV.2.4. Vědecká pokora..........................................181
V. VLASTO! PSANÍ..................................................... 184
V.l. Komu je diplomová práce určena?..................................184
V.2. Jak se vyjadřovat................................................186
V.3. Citace...........................................................196
V.3.1. Kdy a jak citujeme: deset pravidel.......................196
Tabulka 15: Ukázka souvislé analýzy literárního textu .. 206
V.3.2. Citace, parajráze, plagiát...............................207
V.4. Poznámky pod čarou na konci stránky ............................210
V.4.1. К čemu vlastně slouží poznámky pod čarou.................210
V.4.2. Poznámka jako prostředek k uvádění
bibliografických údajů...................................213
Tabulka 16: Ukázka pojednání s použitím systému
poznámka - bibliografický údaj ..............215
Tabulka 17: Ukázka standardní souhrnné bibliografie
navazující na pojednání z tabulky 16.........216
V.4.3. Metoda autor - rok vydání................................217
Tabulka 18: Obsah tabulky 16 přepracovaný podle
metody autor - rok vydání....................222
Tabulka 19: Ukázka souhrnné bibliografie s uplatněním
metody autor - rok vydání a navazující
na pojednání z tabulky 18....................223
V.5. Upozornění, nástrahy, dobré návyky...............................224
V.6. Vědecká hrdost...................................................228
VI. DEFINITIVNÍ PODOBA
DIPLOMOVÉ PRÁCE...................................................233
VI.l. Grafické normy a pravidla.......................................233
VI. 1.1. Okraje a řádkování.....................................233VI. 1.2. Podtrhávání a velká písmena...............................235
VI. 1.3. Oddíly a pododdíly........................................238
VI. 1.4. Uvozovky a další grafická znaménka........................239
VI. 1.5. Diakritická znaménka a transliterace......................244
Tabulka 20: jak transliterovat ruskou
a řeckou abecedu...............................246
VI. 1.6. Interpunkce, přízvuky, zkratky............................248
Tabulka 21: Vybrané zkratky použitelné
v poznámce nebo textu..........................250
VI. 1.7. Pár dalších, namátkou vybraných rad a doporučení 252
VI. 2. Závěrečná bibliografie............................................255
VI.3. Přílohy............................................................260
VI.4. Obsah..............................................................262
Tabulka 22: Jak sestavit obsah diplomové práce:
konkrétní příklady........................... 265
VII. ZÁVĚR...............................................................269		
                
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0142893
3 CZ-OsVSB
5 20210822141022.9
7 ta
8 970414s1997----xr-----------u0|0|--cze--
20 ## $a 80-7198-173-7 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 001.81/.87 $2 MRF
80 ## $a 002 $2 MRF
80 ## $a 378.1/.3 $2 MRF
80 ## $a 808.1 $2 MRF
80 ## $a 81'38 $2 MRF
80 ## $a 82-991 $2 MRF
100 1# $a Eco, Umberto, $d 1932-
245 10 $a Jak napsat diplomovou práci / $c Umberto Eco ; [z italštiny přeložil Ivan Seidl]
260 ## $a Olomouc : $b Votobia, $c 1997
300 ## $a 271 s.
490 0# $a Velká řada ; $v sv. 27
500 ## $a Název originálu: Come si fa una tesi di laurea
500 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy
650 #7 $a Literární činnost
650 #7 $a Vysokoškolské práce
700 1# $a Seidl, Ivan, $d 1947-2000 $4 trl
830 #0 $a Velká řada [Votobia]
910 ## $a OSD002 $b 248733
1090 $a 1997/04/14 $b 2011/07/27 $c OSD 002/OPL10 $d OSD 002/VOL05
1260 $a Votobia
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link