Psaní a prezentace odborných textů

Jan Široký a kolektiv

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  
OBSAH
0	autorech .................................................. 9
Předmluva ................................................... 13
1	Volba tématu práce, osnova, koncept a hypotéza práce..... 17
1.1	Volba tématu odborné práce, osnova a koncept ......... 17
1.2	Projekt odborného výstupu, jeho osnova a koncept...... 21
1.3	Stanovení hypotézy..................................... 24
2	Metodologie vědy, vědecké metody a metodika práce........ 28
2.1	Vymezení pojmů metodologie, metoda a metodika ........ 28
2.2	Metodologie vědy....................................... 29
2.3	Vědecké metody......................................... 30
3	Specifika psaní odborných právních textů................. 38
3.1	Typy odborných právních textů ......................... 38
3.2	Metody používané při tvorbě odborných právních textů.. 41
3.3	Odborné zdroje v oblasti práva......................... 44
3.4	Právní jazyk a odborná terminologie.................... 47
3.5	Právní argumentace a interpretace práva ............... 49
4	Formální a obsahová stránka vědeckého textu.............. 52
4.1	Formální úprava písemného výstupu odborných aktivit... 52
4.2	Výňatek z pravidel českého pravopisu ? psaní vědeckých
textů ................................................. 62
4.3	Charakteristika odborných textů ....................... 66
4.4	Doporučená struktura vědeckého článku.................. 68
5	Možnosti publikování, klasifikace časopisů a hodnocení
publikační činnosti........................................ 77
5.1	Druhy publikací a výběr časopisu....................... 77
5.2	Scientometrické ukazatele.............................. 81
5.3	Hodnocení výzkumu a vývoje v České republice ......... 90
6	Zdroje dat, významné databáze, citační norma
a bibliografické záznamy................................... 94
6.1	Zdroje dat a vytváření rešerší ........................ 94
6.2	Významné databáze ..................................... 98
7
Obsah
6.3	Citační norma.......................................... 105
6.4	Bibliografické záznamy................................. 108
7	Komunikace a prezentování výsledků odborné práce............ 116
7.1	Komunikace a její druhy................................ 116
7.2	Nástroje komunikace.................................... 119
7.3	Zpracování obsahu sdělení ............................. 122
7.4	Prezentace formou veřejného vystoupení................. 124
7.5	Zásady realizace prezentace............................ 130
7.6	Hodnocení úspěšnosti prezentace........................ 133
8	Publikační etika a etika vědecké práce...................... 135
8.1	Základní termíny etiky................................. 135
8.2	Základní zdůvodnění etického jednání................... 138
8.3	Étos vědecké práce..................................... 140
8.4	Etický kodex vědecké práce ............................ 141
8.5	Autorský zákon......................................... 143
Literatura.................................................... 145
Přílohy....................................................... 153
Příloha 1: Autorský zákon (výňatek)........................ 154
Příloha 2: Klasifikace vědních oborů a jejich členění
dle RI V na oborové skupiny.............................. 160
Příloha 3: Legislativní pravidla vlády (výňatek) .......... 162
Příloha 4: JEL Classification.............................. 171
Příloha 5: 66 nejčastějších latinských výrazů používaných
v odborných textech a 6 akademických..................... 187
Příloha 6: Seznam akademických titulů a hodností........... 191
Resumé........................................................ 196
Summary....................................................... 197
Věcný rejstřík................................................ 198
8		
                
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------i-4500
1 kpw01198409
3 CZ-OsVSB
5 20210822091329.3
8 190514s2019----xr |||||||||||||| ||cze||
20 ## $a 978-80-7502-340-7 $q (brožováno)
40 ## $a OSD002 $b cze $e rda
41 0# $a cze $b cze $b eng
80 ## $a 001.81/.87
80 ## $a 378.1/.3
80 ## $a 81'42
100 1# $a Široký, Jan, $d 1964-2020 $7 mzk2003171529 $4 aut
245 10 $a Psaní a prezentace odborných textů / $c Jan Široký a kolektiv
250 ## $a Vydání první
264 #1 $a Praha : $b Leges, $c 2019
300 ## $a 199 stran : $b ilustrace
336 ## $a text $b txt $2 rdacontent
337 ## $a bez média $b n $2 rdamedia
338 ## $a svazek $b nc $2 rdacarrier
490 1# $a Praktik
504 ## $a Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
546 ## $a Anglické a české resumé
650 #4 $a Odborné písemné práce
650 #4 $a Odborné texty
655 #4 $a kolektivní monografie
655 #4 $a příručky
830 #0 $a Praktik (Leges)
910 ## $a OSD002 $b 292955
1260 $a Leges
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link