Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací

Robert Zbíral

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH 1 ÚVOD............................................................ 9 2 PLAGIARISMUS A JAK SE MU VYHNOUT................................ 13 2.1 Definice plagiátorství.......................................... 13 2.2 Boj proti plagiarismu a následky pro studenty, pokud se ho dopustí................................................. 14 2.3 Cesty к vyhnutí se plagiarismu....................................... 15 2.3.1 Pnmá citace................................................... 17 2.3.2 Nepřímá citace................................................ 20 2.3.3 Kolik je možné použít v odborném textu přímých a nepřímých citací.............................. 21 2.3.4 Praktický příklad rozlišení mezi přímou a nepřímou citací č. 1.................................. 21 2.3.5 Praktický příklad rozlišení mezi přímou a nepřímou citací č. 2....................................... 23 2.4 Obecně známá informace............................................... 24 2.5 Proč vlastně máme citovat?........................................... 26 2.6 Co také nestačí aneb varování před slepou uličkou.................... 26 2.7 Střelba do vlastních řad: pokus o vysvětlení nevysvětlitelného................................................... 27 3 JAK CITOVAT: METODY A NORMY CITOVÁNÍ ................................ 33 3.1 Co všechno se může ocitnout mimo hlavní text......................... 33 3.2 Metody citování...................................................... 37 3.2.1 Metoda „vše v poznámkách pod čarou“........................... 37 3.2.2 Kombinovaná metoda vysvětlivek za textem a citací v textu............................................. 38 3.2.3 Výhody/nevýhody mezi oběma systémy............................ 39 3.3 Zpracování citací původních zdrojů................................... 40 3.4 Jak pracovat s literaturou v poznámce pod čarou...................... 44 3.5 Normy pro citování................................................... 45 3.5.1 Citace dle normy ČSN ISO 690 ................................. 46 3.5.1.1 Kniha ............................................... 46 3.5.1.2 Část knihy .......................................... 48 3.5.1.3 Příspěvek ze sborníku ............................... 49 3.5.1.4 Články z časopisů ................................... 50 3.5.1.5 Články z novin....................................... 50 5PŘÍRUČKA PSANÍ SEMINÁRNÍCH A JINÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH ODBORNÝCH PRACÍ 3.5.1.6 Zvláštní druhy publikací............................ 51 3.5.1.7 Judikáty a právní předpisy.......................... 52 3.5.2 Citace dle normy ČSN ISO 690-2............................... 54 3.5.2.1 WWW stránky......................................... 55 3.5.2.2 Článek z elektronického časopisu.................... 56 3.5.2.3 Program............................................. 57 3.5.3 Zkracování citací ........................................... 57 3.5.4 Automatické vytváření citací................................. 58 3.5.5 Zahraniční citační normy..................................... 60 3.5.6 Vytvoření vlastní normy...................................... 61 4 VYHLEDÁVÁNÍ ZDROJŮ.................................................. 62 4.1 Jednotlivé druhy zdrojů............................................. 62 4.1.1 Primární a sekundární zdroje................................. 63 4.1.2 Formy zdrojů................................................. 64 4.1.2.1 Knihy.............................................. 64 4.1.2.2 Odborné časopisy.................................... 65 4.1.2.3 Working papery, příspěvky z konferencí.............. 66 4.1.3 Internet jako zdroj.......................................... 66 4.1.4 Jak zhodnotit kvalitu zdroje................................. 68 4.2 Metody nalezení zdrojů pro výzkum: základy heuristiky................................................. 69 4.2.1 Máte základní informace...................................... 70 4.2.2 Obecné vyhledávání versus metoda kaskády z jiných zdrojů............................................. 70 4.2.3 Vyhledávání v knihovně....................................... 72 4.2.4 Google jako nástroj vyhledávání.............................. 74 4.3 Databáze a elektronické informační zdroje........................... 80 4.3.1 Vyhledávání v databázích..................................... 80 4.3.2 Právní informační systémy.................................... 82 4.3.3 Archivy českých novin........................................ 82 4.3.4 Elektronické informační zdroje............................... 82 4.3.4.1 Vyhledávání v EIZ: známe přesnou citaci 84 4.3.4.2 Vyhledávání v EIZ: známe téma, neznáme zdroje....................................... 86 4.3.4.3 Nejvýznamnější databáze pro sociální vědy a právo zvláště...................................... 88 5 KUCHAŘKA К PSANÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ.................................... 90 5.1 Než se do psaní pustíte ............................................ 90Obsah 5.2 Přípravná fáze ................................................ 91 5.2.1 Výběr tématu ................................................ 91 5.2.2 Základní výzkum a bližší vymezení tématu..................... 93 5.2.3 Osnova a její tvorba......................................... 95 5.3 Vlastní psaní textu................................................ 97 5.3.1 Strategie překonání autorského bloku ........................ 97 5.3.2 Fáze psaní................................................... 98 5.3.3 Forma zapojení autora do textu .............................. 99 5.3.4 Stylistika a srozumitelnost textu ......................... 100 5.3.5 Pojmenování práce........................................... 101 5.4 Finalizace práce.................................................. 102 5.5 Časový rozvrh a závěrečné poznámky................................ 103 6 STRUKTURA PRÁCE................................................... 107 6.1 Titulní strana.................................................... 107 6.2 Obsah............................................................. 109 6.3 Úvod.............................................................. 109 6.4 Vlastní text (jádro práce)........................................ 111 6.5 Závěr............................................................. 112 6.6 Bibliografìe a její struktura..................................... 112 7 FORMÁLNÍ ÚPRAVA PÍSEMNÝCH PRACÍ................................... 115 7.1 Délka práce určená počtem stran................................... 115 7.2 Vizuální úprava práce ............................................ 116 7.2.1 Požadavky na podobu textu .................................. 117 7.2.2 Nástroj pro úpravu textu: styly v MS Word................... 118 7.2.3 Další užitečné příkazy...................................... 124 8 UKÁZKY CHYB PŘI PSANÍ V PRAXI..................................... 126 8.1 Každá věta musí dávat smysl....................................... 126 8.2 Pozor na zbytečné výčty........................................... 128 8.3 Odstavec (část textu) musí dávat smysl............................ 130 8.4 Vztah mezi názvem kapitoly a jejím obsahem ....................... 131 8.5 Struktura práce................................................... 132 8.6 Přílišné odkazování.............................................. 135 8.7 Problematika „koláže“............................................. 137 9 REFERÁTY A PREZENTACE ............................................ 139 9.1 Co je referát a jaké má cíle .................................. 139 9.2 Příprava referátu .............................................. 140 7PŘÍRUČKA PSANÍ SEMINÁRNÍCH A JINÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH ODBORNÝCH PRACÍ 9.3 Nástroje použitelné pro zlepšení průběhu referátu ........... 144 9.3.1 Prezentace............................................. 144 9.3.2 Handout ............................................... 147 9.4 Přednes referátu............................................. 149 10 CÍTÍTE SE PŘIPRAVENI NA PSANÍ? .............................. 151 11 CITOVANÁ LITERATURA.......................................... 152 11.1 Zahrnutá v textu............................................. 152 11.2 Zahrnutá v příkladech........................................ 153 12 ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA ...................................... 154 12.1 Citování dle norem ČSN ISO 690 a 690-2 ...................... 154 12.2 České knihy o psaní odborných prací.......................... 154 12.3 Publikace zaměřené na metody................................ 156 12.4 Příručky к doktorskému studiu................................ 158
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0181475
3 CZ-OsVSB
5 20210822122300.1
7 ta
8 091202s2009----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 978-80-7201-779-9 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 378 $2 Konspekt
80 ## $a 001.81/.87 $2 MRF
80 ## $a 004.6 $2 MRF
80 ## $a 025.4 $2 MRF
80 ## $a 347.7 $2 MRF
80 ## $a 378.1/.3 $2 MRF
100 1# $a Zbíral, Robert, $d 1980-
245 10 $a Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací / $c Robert Zbíral
260 ## $a Praha : $b Linde, $c 2009
300 ## $a 159 s. : $b il.
500 ## $a Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
650 #4 $a bibliografické citace
650 #4 $a Odborné písemné práce
650 #4 $a Plagiátorství
650 #4 $a Seminární práce
650 #4 $a vyhledávání informací
650 #4 $a vysokoškolské kvalifikační práce
910 ## $a OSD002 $b 273483
1090 $a 2009/12/02 $b 2010/10/04 $c OSD 002/OPL10 $d OSD 002/S1T80
1260 $a Linde
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link