Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH ÚVOD 1. KONTROLNÍ FORMULÁRE A ZÁZNAMY 1.1 Kontrolní tabulka výskytu závad 1.2 Kontrolní tabulka lokalizace závad 1.3 Kontrolní tabulka príčin závad 1.4 Kontrolní tabulka rozdělení procesu 1.5 Kontrolní diagram 1.6 Ostatní dokumentace o jakosti 2. HISTOGRAMY 2.1 Postup při sestrojení histogramu 2.2 Stanovení průměru a směrodatné odchylky pomocí lineární transformace 2.3 Analýza tvaru histogramu 3. POSTUPOVÝ DIAGRAM 4. DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ 5. PARETÚ V DIAGRAM 6. BODOVÝ DIAGRAM 7. Statistická regulace procesu 7.1 Princip regulačních diagramů 7.2 Analýza regulačního diagramu 7.3 Druhy statistické regulace 7.3.1 Regulace měřením . 7.3.2 Regulace srovnáváním 7.4 Fáze statistické regulace procesu 8. STATISTICKÁ REGULACE POMOCÍ METODY KUMULOVANÝCH SOUČTŮ (CuSum) 8.1 Princip metody 8.2 Regulace pomocí metody CuSum 9. STATISTICKÁ PŘEJÍMKA 9.1 Členění statistických přejímek 9.2 Statistická přejímka srovnáváním 9.2.1 Základní pojmy 9.2.1.1 Přejímací plán 9.2.1.2 Rizika související se statistickou přejímkou 9.2.1.3 Operativní charakteristika 1 3 3 4 5 5 5 6 8 8 11 13 14 . 16 19 25 28 28 30 33 33 39 43 54 54 56 58 58 59 59 59 60 60 9.2.1.4 Stanovení parametrů přejímacího plánu 9.2.1.5 Sestrojení operativní charakteristiky 9.2.1.6 Účinnost a hospodárnost statistické přejímky 9.2.1.7. Průměrná výstupní úroveň jakosti po kontrole AOQ 9.2.2 Přejímka jedním, dvojím a několikerým výběrem a sekvenční přejímka 9.2.2.1 Srovnání jednotlivých způsobů statistické přejímky z hlediska počtu výběrů 9.2.3 Základní způsoby aplikace systémů statistických přejímacích plánů 9.2.4 Charakteristika vybraných systémů statistických přejímacích plánů 9.3 Statistická přejímka měřením 9.3.1 Členění statistických přejímek měřením 9.3.2 Princip statistické přejímky měřením 9.3.3 Jednotlivé typy přejímek měřením dle druhu poskytovaných záruk a jejich zpracování v ČSN 10.NORMY PRO OBLAST STATISTICKÉ PŘEJÍMKY A STATISTICKÉ REGULACE 10.1 Oblast statistické přejímky 10.2 Oblast statistické regulace LITERATURA PŘÍLOHY 62 64 65 67 68 71 71 72 75 76 76 78 79 79 79 80 81
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0194879
3 CZ-OsVSB
5 20210822114727.7
7 ta
8 960227s1996----xr-----------u0|0|--cze--
20 ## $a 80-7078-318-4 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 519.2 $2 MRF
80 ## $a 658.5 $2 MRF
100 1# $a Noskievičová, Darja, $d 1957- $7 stk2007383501
110 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
245 10 $a Statistické metody v řízení jakosti / $c Darja Noskievičová
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 1996
300 ## $a 81 s., 12 příl. : $b il.
500 ## $a Určeno pro posluchače 4. roč. FMMI, FS
650 #4 $a management jakosti
650 #4 $a statistické metody
655 #4 $a skripta
910 ## $a OSD002 $b 246931
1090 $a 1996/02/27 $b 2012/01/24 $c OSD 002/C1A50 $d OSD 002/MOT25
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link