Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet

Jiří Fries

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet OBSAH PÁSOVÉ DOPRAVNÍKY...................................................................1 1 Úvod......................................................................1 2 Rozdělení pásové dopravy..................................................2 2.1 Konstrukční prvky pásových dopravníků.....................................3 2.1.1 Poháněči stanice..........................................................3 2.1.2 Vratné stanice............................................................9 2.1.3 Napínací stanice..........................................................9 2.1.4 Nosné konstrukce.........................................................10 2.1.5 Dopravní pásy............................................................14 2.1.5.1 Montáž pásu..............................................................16 2.1.5.2 Vedení pásu..............................................................17 2.1.5.3 Spojování PVC dopravních pásů............................................18 2.1.5.4 Závady provozu dopravních pásů a jejich odstraňování.....................20 2.1.5.5 Doprava a skladování pásů................................................22 2.1.6 Doplňkové vybavení pásových dopravníků...................................23 3 Využití pásových dopravníků při těžbě surovin............................28 3.1 Dopravníky pro povrchovou těžbu..........................................28 3.2 Pásové dopravníky pro hlubinné dobývání..................................30 4 Teorie pásových dopravníků...............................................32 4.1 Teorie přenosu síly třením...............................................32 4.2 Teorie pásové dopravy....................................................34 4.2.1 Jednobubnový pohon.......................................................35 4.2.2 Dvoububnový pohon........................................................35 4.2.3 Relativní pohyb mezi pásem a bubnem......................................38 4.2.4 Určení tahů v dopravním páse.............................................39 4.2.5 Napínací síla............................................................43 5 Výpočet pásových dopravníků..............................................45 5.1 Celkový pohybový odpor...................................................45 5.2 Obvodová hnací síla......................................................46 5.3 Globální součinitel tření................................................47 5.4 Silové parametry.........................................................48 5.5 Dopravní výkon...........................................................49 5.5.1 Plocha náplně pásového dopravníku........................................49 5.5.2 Určení šířky pásu........................................................50 5.5.3 Dopravní rychlost........................................................51 5.5.4 Určení dynamického součinitele...........................................52 5.6 Doběhy...................................................................55 5.7 Dynamika pásového dopravníku při neustáleném provozu.....................57 BUBNY...............................................................................61 6 Analytický výpočet bubnů.................................................61 6.1 Výpočet dle [2]..........................................................61 6.1.1 Úvod.....................................................................61 6.1.2 Zátěžné účinky hnacího (hnaného) bubnu...................................63 6.1.2.1 Určení měrných tlaků v soustavě plášť bubnu - pás........................64 6.1.2.2 Zatížení pláště poháněcího bubnu........................................ 65 6.1.2.3 Zatížení pláště napínacího nebo vratného bubnu...........................66 187Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet 6.1.2.4 Neustálený stav pásového dopravníku...........................................66 6.1.3 Predpoklady obecného postupu..................................................68 6.1.3.1 Vlivy konstrukčního uspořádání................................................69 6.1.3.2 Uvolnění pláště, čel a hřídele - od ohybu.....................................70 6.1.3.3 Uvolnění pláště, čel a hřídele při namáhání kroucením.........................70 6.1.4 Napjatost mezikruhové desky...................................................73 6.1.5 Napěťový stav v obecném bodě součásti - ohyb..................................76 6.1.5.1 Hřídel........................................................................76 6.1.5.2 Čelo..........................................................................77 6.1.5.3 Plášť.........................................................................78 6.1.6 Napěťový stav v obecném bodě součásti - krůt..................................79 6.1.6.1 Hřídel........................................................................80 6.1.6.2 Čelo..........................................................................80 6.1.6.3 Plášť.........................................................................80 6.1.7 Závěr.........................................................................81 6.1.7.1 Hřídel........................................................................82 6.1.7.2 Čelo..........................................................................83 6.1.7.3 Plášť.........................................................................84 6.2 Výpočet dle normy NTR 1020b...................................................84 6.2.1 Kontrola čela.................................................................84 6.2.1.1 Namáhání od průhybu hřídele...................................................85 6.2.1.2 Namáhání od sil působících v rovině čela (Ti a T2)............................87 6.2.1.3 Napětí od namáhání kroutícím momentem........................................ 87 6.2.1.4 Namáhání čel od sil působících ve směru osy bubnu.............................88 6.2.1.5 Přehled použitých značek......................................................89 6.2.2 Výpočet pláště bubnu..........................................................90 6.2.2.1 Přehled použitých značek......................................................92 6.2.3 Kontrola náboje a přesahu.....................................................93 6.2.3.1 Přehled použitých značek......................................................94 6.2.4 Kontrola hřídele..............................................................94 6.2.4.1 Přehled použitých značek......................................................95 6.3 Reálné hodnoty zatížení.......................................................95 7 Problematika konstrukce bubnů............................................... 99 7.1 Analýza problému..............................................................99 7.2 Řešení dané problematiky......................................................99 7.3 Návrh parametrů bubnu........................................................103 8 Závěr........................................................................120 PŘÍLOHY..................................................................................121 9 Příklad výpočtu bubnu....................................................... 121 9.1 Kontrola hřídele.............................................................121 9.2 Sklon ohybové čáry...........................................................122 9.3 Kontrola náboje a přesahu................................................... 123 9.4 Napětí v čele bubnu v místě svaru............................................125 9.5 Kontrola pláště bubnu........................................................128 9.6 Grafická část................................................................129 10 Příklad výpočtu pohonné stanice..............................................135 10.1 Úvod.........................................................................135 10.2 Přenosová schopnost pohonu...................................................135 10.3 Únavové parametry............................................................137 188Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet 10.4 Výsledky výpočtu dle literatury [2]................................................144 10.5 Výsledky výpočtu dle literatury [21]...............................................147 10.6 Kontrola hřídele na únavu..........................................................152 10.7 Závěr..............................................................................161 10.8 Výpočet bubnu č. 1 verze 2.........................................................161 10.9 Výsledky výpočtu dle literatury [2]................................................161 10.10 Výsledky výpočtu dle literatury [21]...............................................163 10.11 Kontrola hřídele na únavu.........................................................166 10.12 Závěr..............................................................................169 11 Příklad výpočtu dopravníku.........................................................172 11.1 Výpočet jednoho úseku dopravníku...................................................172 11.2 Výpočet složitějšího dopravníků - více úseků.......................................176 12 Literatura.........................................................................185 189
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0170311
3 CZ-OsVSB
5 20210822125318.8
7 ta
8 091125s2009----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 978-80-248-2080-4 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 621 $2 Konspekt
80 ## $a 621.86 $2 MRF
100 1# $a Fries, Jiří, $d 1972- $7 mzk2002160849
245 10 $a Pásové dopravníky, bubny a jejich výpočet / $c Jiří Fries
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 2009
300 ## $a 189 s. : $b il.
500 ## $a Vydavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, katedra výrobních strojů a konstruování
500 ## $a Obsahuje bibliografii
650 #4 $a Pásové dopravníky
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Katedra výrobních strojů a konstruování $4 pbl
910 ## $a OSD002 $b 273617
1090 $a 2009/11/25 $b 2010/09/16 $c OSD 002/MOT25 $d OSD 002/S1T80
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link