Komunikace a prezentace

umění mluvit, slyšet a rozumět

Jiří Plamínek

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  
Obsah
O autorovi Úvod . . .
1 Malý úvod do praktické psychologie
1.1	Osobnost......................
1.1.1	Zděděné vrstvy osobnosti
1.1.2	Naučené vrstvy osobnosti
1.2	Chování.......................
1.2.1	Jak fungujeme..........
1.2.2	Proč vlastně myslíme . .
1.3	Vývoj.........................
1.3.1	Psychické zrání........
1.3.2	Životní křivka.........
Sdělování a naslouchání...............
2.1	Modely komunikace.................
2.1.1	Komunikační buňka...........
Komunikační kanály..........
Komunikační hladiny.........
Komunikační pasti...........
2.1.2	Transakční model............
2.1.3	Vytváření syntéz............
2.1.4	Stabilita komunikace........
2.2	Komunikační poruchy...............
2.2.1	Spontánně vznikající potíže . .
Vynášení soudil ............
Naléhání a napravování . . . . Separace a ideová partenogeneze Lhostejnost.................
2.2.2	Manipulativní techniky . . . .
Tertium non datur...........
Podsouvání argumentů........
Vyhrožování.................
Nálepkování.................
Zesměšňování................
Falešné apely...............
Slibování...................
Logická salta...............
Zavádéjící srovnávání.......
2.3	Efektivní komunikace..............
2.3.1	Užitečné návyky.............
Sebepřijetí.................
Opravdovost.................
Porozuméní..................
8
10
13
13
15
17
20
21
24
28
29
32
37
38 38 38 42 44 46 49 51
53
54 54 56
58
59 61 61 61 62
63
64
64
65
66 66
67
68 68 69 71
Respekt................................................................71
Nadhled................................................................TI
Nestrannost............................................................74
2.3.2	Tři příklady využití...................................................76
Půltucet pravidel pro úspěšný prodej ..................................76
Jednání s nespokojeným klientem........................................77
Odmítání návrhů a žádostí..............................................80
3	Uchovávání a šíření informací .....................................................83
3.1	Zapamatování informací........................................................84
3.1.1	Význam kontextu........................................................84
3.1.2	Vliv metody předání ...................................................85
3.1.3	Vliv objemu informací..................................................89
3.2	Spontánní předávání informací.................................................90
3.2.1	Zákon kvantity.........................................................90
3.2.2	Zákon kvality..........................................................91
3.2.3	Zákon změny............................................................91
3.2.4	Zákon zachování........................................................92
3.2.5	Shrnutí................................................................93
3.3	Elektronická komunikace.......................................................94
3.3.1	Vítejte v cyberspace!..................................................95
3.3.2	Zkrocení e-mailu.......................................................98
3.3.3	Volíme správný e-nástroj..............................................104
3.3.4	Komunikace v sociálních sítích........................................108
4	Vedení dialogů a diskusí..........................................................113
4.1	Struktura dialogu............................................................114
4.1.1	Přímý dialog .........................................................114
4.1.2	Potvrzovací dialog....................................................116
4.1.3	Ověřovací dialog......................................................118
4.1.4	Facilitovaný a mediovaný dialog.......................................120
4.2	Vztahové aspekty dialogu.....................................................122
4.2.1	Aktivní naslouchání...................................................122
4.2.2	Kladení otázek .......................................................124
4.2.3	Akceptace partnera....................................................126
4.2.4	Zpětná vazba..........................................................127
4.2.5	Věcná argumentace.....................................................128
Používání argumentů...................................................129
Posuzování argumentů..................................................131
4.2.6	Vyjadřování pocitů....................................................132
4.3	Porady a veřejná projednávání................................................134
4.3.1	Témata porad..........................................................134
4.3.2	Dynamika skupinové komunikace ........................................136
4.3.3	Struktura porady......................................................137
4.3.4	Role na poradě........................................................138
4.3.5	Veřejná projednávání..................................................140
Komunikace v davu.....................................................140
Komunikace s davem..................................................141
5	Základy prezentace.................................................................145
5.1	Faktory a příprava prezentace.................................................146
5.1.1	Proč se chystám promluvit?.............................................146
5.1.2	Ke komu budu mluvit?...................................................147
5.1.3	Co jim vlastně povím?..................................................148
5.1.4	Jak jim to sdělím?.....................................................149
5.1.5	Kde a kdy se to	bude konat?............................................152
5.1.6	Jak to nejspíše zvládnu?...............................................153
5.2	Dynamika a struktura prezentace...............................................156
5.2.1	Zahájení prezentace....................................................159
Pozornost..............................................................159
Zájem..................................................................161
Duvera.................................................................161
5.2.2	Jádro prezentace.......................................................162
Vliv velikosti skupiny.................................................163
Vliv délky prezentace..................................................165
Další vlivy............................................................168
5.2.3	Závěr prezentace ......................................................171
Racionální složka závěru...............................................171
Emotivní složka závěru ................................................172
5.3	Obsah a forma prezentace......................................................172
5.3.1	Zlatá zásada prezentace................................................173
5.3.2	Nejčastější chyby......................................................175
5.3.3	Prezentační desatero...................................................175
6	Styl komunikace ...................................................................177
6.1	Klíčové faktory a srovnatelné přístupy........................................178
Interaktivní typy......................................................178
Vyjednávači styly......................................................178
Motivační založení.....................................................179
Komunikační styl.......................................................180
6.2	Orientační test...............................................................181
Znění testu ...........................................................182
Vyhodnocení testu......................................................184
Poloha v diagramu KSPM.................................................186
6.3	Komunikační styly.............................................................187
Kazatelský styl komunikace.............................................188
Soudcovský styl komunikace.............................................190
Programátorský styl komunikace.........................................191
Moderátorský styl komunikace...........................................192
Interakce komunikačních stylů..........................................193
Doporučené zdroje ...................................................................195
Přehled obrázků......................................................................197		
                
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0146112
3 CZ-OsVSB
5 20210822135952.9
7 ta
8 121019s2012----xr-----------u0|0|--cze--
20 ## $a 978-80-247-4484-1 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 316.7 $2 MRF
80 ## $a 659 $2 MRF
80 ## $a 81'42 $2 MRF
100 1# $a Plamínek, Jiří, $d 1958- $7 jn20001103074
245 10 $a Komunikace a prezentace : $b umění mluvit, slyšet a rozumět / $c Jiří Plamínek
250 ## $a 2., dopl. vyd.
260 ## $a Praha : $b Grada Publishing, $c 2012
300 ## $a 198 s. : $b il.
490 0# $a Manažer. Komunikace
500 ## $a Obsahuje bibliografii
650 #7 $a Interpersonální komunikace
650 #7 $a Komunikační dovednosti
650 #7 $a Prezentace informací
830 #0 $a Manažer. $p Komunikace
910 ## $a OSD002 $b 270199
1090 $a 2012/10/19 $b 2012/12/20 $c OSD 002/OPL10 $d OSD 002/OPL10
1260 $a Grada Publishing
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link