Obrábění I

Josef Brychta

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH ÚVOD 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 Podstata frézování........................................................ 2 3.4.1 Druhy a rozdelení frézek......................................... 2 3.4.2 Druhy a rozdělení fréz ........................................ 5 3.4.3 Upínání fréz........................,............................ 9 3.4.4 Upínání obrobků................................................. -jO 3.4.5 Geometrie fréz a řezné podmínky při frézování.................... 12 3.4.6 Základy teorie frézování......................................... 13 3.4.7 Frézování rovinných ploch......................................... . 17 3.4.8 Frézování pravoúhlých ploch......................................^ 19 3.4.9 Frézování šikmých ploch.......................................... 20 3.4.9 Frézování výřezů a drážek ....................................... 22 3.4.10 Frézování tvarových drážek...................................... 23 3.4.11 Frézování ozubení čelních kol................................... 26 3.4.12 Frézování drážek na kuželi...................................... 28 3.4.13 Frézování tvarových ploch....................................... 29 3.4.14 Dělicí přístroje................................................ 33 3.4.15 Frézování šroubovitých drážek................................... 46 3.4.16 Frézování na speciálních frézkách............................... 49 Vrtání, zahlubování a vyvrtávání........................................ 51 Protahování........................................................... 5g Hoblování a obrážení.................'................................ 59 Broušení.............................................................. g2 3.8.1 Funkce broušení..........................,........................ 62 3.8.2 Zvláštnosti procesu broušení...................................... 62 3.8.3 Vlastnosti brusných nástrojů a jejich označování.................. 63 3.8.4 Tvarování a orovnávání brusných kotoučů...................... 64 3.8.5 Řezné síly při broušení.......................................... 64 3.8.6 Trvanlivost brusného nástroje..................................... 65 3.8.7 Vliv řezných parametrů na proces broušení......................... 66 3.8.8 Vliv brusných materiálů a řezného prostředí na broušení........... 67 3.8.9 Brousící nástroje a řezné kapaliny................................ 68 3.8.10 Způsoby broušení a určování řezných parametrů .................... 70 3.8.11 Stroje pro broušení 3.9 Dokončovací metody obrábění .... 3.9.1 Honování 3.9.2 Lapování v« 3.9.3 Superfinišování 3.9.4 Leštění..... tq 9.3.5 Beztřískové metody 3.10 Nekonvenční metody obrábění........................................ 80 3.10.1 Elektroerozivní obrábění...................................... 80 3.10.2 Chemické a elektrochemické obrábění........................... 82 3.10.3 Obrábění laserem.............................................. 83 3.10.4 Obrábění elektronovým paprskem.............................. 84 3.10.5 Obrábění ultrazvukem........................................ 84 3.10.6 Nekonvenční technologie obrábění.............................. 85 4. TVORBA TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ.......................................... 88 *4.1 Obecné zásady navrhování technologických postupů..................... 88 4.2 Technologické podklady............................................... 88 4.3 Koncentrace a diferenciace operací................................... 89 4.4 Postup při sestavování technologických postupů....................... 90 4.5 Volba zařízení, nástrojů a přípravků................................. 91 4.6 Určování řezných parametrů......................................... 93 4.7 Technické normování - základy...................................... 94 4.8 Sestavování listů technologického postupu pro obráběnou součást...... 96 4.9 Produktivita práce a její možné zvyšování............................ 99 4.9.1 Technologíčnost konstrukce součástí a montážních skupin...... 99 4.9.2 Zlepšování technologických procesů při obrábění a montáži.... 101 4.9.3 Zlepšování výrobního pochodu organizačními opatřeními........ 101 4.10 Ekonomické hodnocení technologických postupů....................... 102 4.10.1 Určování vlastních nákladů.................................. 102 4.10.2 Proměnlivé složky nákladů a jejich určování................. 104 4.10.3 Stanovení složek stálých nákladů............................ 105 5. TECHNOLOGIE MONTÁŽE STROJŮ.............................................. 106 5.1 Základy při navrhování montážních postupů........................... 106 5.2 Druhy montáže - obecné pojmy........................................ 107 5.3 Metody montáže.....................................!............... 109 5.4 Montáž nerozebiratelných spojů..................................... 111 5.5 Organizace montáže.................................................. 111 ZÁVĚR................................................................... 113 SEZNAM DOPORUČENÉ A POUŽITÉ LITERATURY.................................. 114 t
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0166051
3 CZ-OsVSB
5 20210822130412.8
7 ta
8 990210s1998----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 80-7078-470-9 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 621 $2 Konspekt
72 #7 $a 37.016 $2 Konspekt
80 ## $a 621.717 $2 MRF
80 ## $a 621.9 $2 MRF
80 ## $a 621.91 $2 MRF
80 ## $a 621.92 $2 MRF
100 1# $a Brychta, Josef, $d 1952- $7 mzk2004241969
245 10 $a Obrábění I : $b návody pro cvičení. $n Část 2 / $c Josef Brychta
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 1998
300 ## $a 114 s. : $b il.
500 ## $a Určeno pro posluchače 2. roč. FS
500 ## $a Obsahuje bibliografii
650 #4 $a Montáže
650 #4 $a obrábění
650 #4 $a Strojírenské technologie
655 #4 $a skripta
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Strojní fakulta $4 pbl
910 ## $a OSD002 $b 249953
1090 $a 1999/02/10 $b 2011/01/18 $c OSD 002/C1A50 $d OSD 002/MOT25
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link