Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch

Lenka Čepová, Lenka Petřkovská

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah: 1 LEGISLATIVA V METROLOGII..........................................................6 1.1 VÝZNAM METROLOGIE A JEJÍ CÍL..................................................6 1.2 NÁPLŇ METROLOGIE..............................................................7 1.3 TERMINOLOGIE POUŽÍVANÁ V METROLOGII...........................................9 1.4 NÁRODNÍ METROLOGICKÝ SYSTÉM........................................ 1.4.1 Podstata národního metrologického systému...................... 1.4.2 Postavení a úlohy jednotlivých prvků národního metrologického systému 1.4.3 Strategie rozvoje NMS v ČR...............................................19 1.4.4 Mezinárodní metrologická spolupráce......................................23 1.5 ZÁKON O METROLOGII...........................................................25 1.5.1 Legislativní rámec.......................................................25 1.5.2 Rozdělení měřidel dle zákona o metrologii................................27 1.5.3 Instituce činné v metrologii.............................................28 1.5.3.1 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO), které:.......................29 1.5.3.2 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví......29 1.5.3.3 Český metrologický institut (ČMI)......................................30 1.5.3.4 Autorizovaná metrologická střediska....................................31 1.5.3.5 Střediska kalibrační služby............................................32 1.5.3.6 Český institut pro akreditaci (ČIA)....................................32 1.5.4 Základní jednotky SI soustavy............................................33 1.5.5 Nedostatky zákona o metrologii...........................................36 1.6 CHYBY A NEJISTOTY MĚŘENÍ.....................................................38 1.6.1 Základní pojmy v souvislosti s chybami a nejistotami měření..............39 1.6.2 Chyby měření.............................................................40 1.6.2.1 Náhodné chyby..........................................................41 1.6.2.2 Normální rozdělení.....................................................41 1.6.3 Nejistoty měření.........................................................43 1.6.3.1 Druhy nejistot.........................................................44 1.6.3.2 Zdroje nejistot........................................................45 2 PŘESNÉ MĚŘENÍ 3D PLOCH............................................................46 2.1 SOUŘADNICOVÁ MĚŘICÍ TECHNIKA (CMM)...........................46 2.1.1 Úvod.....................................................................46 2.1.2 Typy konstrukcí CMM......................................................50 2.1.2.1 Multisenzorové CMM.....................................................52 2.1.2.1.1 Počítačová tomografie (metrotomografíe)............................53 2.1.3 Základní prvky mechanického systému......................................54 2.1.4 Uložení pohyblivých částí................................................55 2.1.5 Komplexní měřicí systémy.................................................55 2.1.6 Odměřovací systémy na CMM................................................60 2.1.7 Snímací systémy..........................................................65 2.1.7.1 Hlavice snímacího systému..............................................65 2.1.7.2 Dotykové snímací systémy...............................................66 2.1.7.3 Bezdotykové systémy....................................................66 2.1.7.4 Měřicí dotyky..........................................................69 2.1.8 Řídicí systém............................................................72 2.1.9 Princip souřadnicového měření............................................72 2.1.10 Metody měření na CMM.....................................................74 2.1.11 Programy pro obsluhu a hodnocení měření na CMM...........................75 2.2 PŘEHLED MĚŘICÍCH SYSTÉMŮ.....................................................76 2.2.1 Dotykové snímací systémy.................................................77 2.2.1.1 Systém spínacího typu..................................................77 2.2.1.2 Systém snímacího typu (skenující sonda)................................79 3 СЧ СЧ2.2.2 Bezdotykové systémy.............................................................80 2.2.2.1 Princip pro měření 2D objektu...............................................80 2.2.2.1.1 Vizuální senzory..........................................................80 2.2.2.1.2 Hranolový senzor..........................................................81 2.2.2.1.3 Senzor zpracování obrazu..................................................81 2.2.2.1.4 CCD kamera (Charge-Coupled Device)........................................82 2.2.2.2 Principy pro 3D měření objektu................................................84 2.2.2.2.1 Optické 3 D skenery.......................................................85 2.2.2.2.2 Laserové 3D skenery.......................................................89 2.2.2.2.3 Ruční 3D skenery..........................................................93 2.2.2.2.4 Destruktivní skenery......................................................94 2.2.2.2.5 Ultrazvukové skenery......................................................95 2.2.2.2.6 Rentgenové skenery........................................................96 2.2.2.3 Metody měření pro 3D objekty..................................................97 2.2.2.3.1 Triangulační metody.......................................................97 2.2.2.3.2 Optická interferometrie..................................................101 2.2.2.3.3 Měření doby letu světla..................................................101 2.3 POŽADAVKY NA PŘESNOST CMM..........................................................103 2.3.1 Zdroje chyb při měření.........................................................103 2.3.2 Kontrola přesnosti snímacích hlav..............................................104 2.3.3 Ovlivnění přesnosti měřicí sondy...............................................105 2.3.4 Ovlivnění přesnosti vlivem opotřebení kuličky dotyku........................105 2.3.5 Ovlivnění přesnosti vlivem přepočtu souřadnic měřeného bodu....................106 2.3.6 Přesnost a kontrola CMM........................................................107 2.3.7 Vliv chyb na výsledek měření...................................................108 2.3.8 Chyby snímání u CMM...........................................................109 2.4 ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTIVNOSTI MĚŘENÍ U PROSTOROVÝCH DÍLŮ.................................110 2.4.1 Přesnost měření................................................................111 2.4.2 Statistické regulační diagramy.................................................111 2.4.3 Řízení procesů měření a způsobilost procesů měření.............................113 4
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0148965
3 CZ-OsVSB
5 20230914173032.3
7 ta
8 120418s2011----xr-----------u0|0|--cze--
20 ## $a 978-80-248-2514-4 (kroužková vazba)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 621 $2 Konspekt
80 ## $a 006 $2 MRF
80 ## $a 621 $2 MRF
100 1# $a Čepová, Lenka, $d 1980- $7 mzk2012696019
245 10 $a Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch : $b studijní opora / $c Lenka Čepová, Lenka Petřkovská
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB-TUO, Fakulta strojní, katedra obrábění a montáže, $c 2011
300 ## $a 125 s. : $b il.
500 ## $a Název z obálky
500 ## $a Vydavatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, katedra obrábění a montáže
500 ## $a Studijní materiály pro vzdělávání středoškolských pedagogů
500 ## $a Obsahuje bibliografii
650 #4 $a strojírenská metrologie $7 ph126145 $2 czenas
700 1# $a Petřkovská, Lenka, $d 1979-
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Katedra obrábění a montáže $4 pbl
910 ## $a OSD002 $b 279195
1090 $a 2012/04/18 $b 2012/04/23 $c OSD 002/MOT25 $d OSD 002/S1T80
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Předchozí verze
  • {{revision.date | jpDate:'d.M.yyyy HH:mm'}}
    Aplikovat
    {{revision.content}}