Úvod do pravděpodobnosti a statistiky

Dana Šalounová

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
OBSAH Předmluva і І Teorie pravděpodobnosti 1 1 POČET PRAVDĚPODOBNOSTI 3 1.1 Náhodný pokus, náhodný jev .............................................. 4 1.2 Jevová algebra ........................................................... 5 1.2.1 Skupiny jevů ................................................. 9 1.3 Definice pravděpodobnosti jevu.......................................... 11 1.3.1 Axiomatická definice pravděpodobnosti........................ 11 1.3.2 Klasická definice pravděpodobnosti........................... 12 1.3.3 Geometrická definice pravděpodobnosti........................ 13 1.3.4 Statistická definice pravděpodobnosti........................ 14 1.4 Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost jevů............................ 15 1.5 Pravděpodobnost operací s jevy.......................................... 18 1.5.1 Pravděpodobnost součinu jevů................................. 18 1.5.2 Pravděpodobnost součtu jevů.................................. 19 / 1.6 Upíná pravděpodobnost a Bayesův vzorec ................................ 20 1.7 Bernoulliho posloupnost nezávislých pokusů.............................. 24 2 NÁHODNÁ VELIČINA 29 2.1 Pojem náhodné veličiny ................................................. 29 2.2 Diskrétní náhodná veličina.............................................. 33 2.2.1 Pravděpodobnostní funkce..................................... 33 2.2.2 Charakteristiky diskrétního rozdělení pravděpodobnosti....... 38 2.3 Přehled základních diskrétních rozdělení................................ 44 2.3.1 Rovnoměrné rozdělení R(n) ................................... 44 2.3.2 Binomické rozdělení В i (n,p)................................ 45 2.3.3 Alternativní rozdělení A(p) . . . . л........................ 46 2.3.4 Poissonovo rozdělení Po(A)................................... 46 ni OBSAH 2.3.5 Hypergeometrické rozdelení H(n, M, N)................................... 48 2.3.6 Geometrické rozdelení G (p) ............................................ 51 2.4 Spojitá náhodná veličina........................................................ 53 2.4.1 Funkce hustoty........................................................... 53 2.4.2 Charakteristiky spojitého rozložení pravděpodobnosti.................... 57 2.5 Přehled základních spojitých rozdělení.......................................... 60 2.5.1 Rovnoměrné rozdělení R(a, b)............................................ 60 2.5.2 Exponenciální rozdělení Ex(A)........................................... 62 2.5.3 Normální rozdělení N(/x, a2)............................................ 64 2.5.4 Normované (základní, standardní) normální rozdělení N(0, 1) ... . 66 2.6 Speciální rozdělení spojité náhodné veličiny.................................... 72 2.6.1 Pearsonovo rozdělení x2(n).............................................. 73 2.6.2 Studentovo rozdělení t(n) .............................................. 73 2.6.3 Fisherovo-Snedecorovo rozdělení F(m, n)................................. 74 2.7 Standardizovaná náhodná veličina................................................ 75 2.8 Limitní věty.................................................................... 76 2.8.1 Čebyševova nerovnost ................................................... 76 2.8.2 Bernoulliho zákon velkých čísel ........................................ 77 2.8.3 Centrální limitní věta (Lindenbergova-Lévyho)........................... 78 II Deskriptívni statistika 79 3 ÚVOD 81 3.1 O statistice obecně............................................................. 81 3.1.1 Základní statistické pojmy.............................................. 82 3.2 Etapy statistické práce......................................................... 85 3.3 Elementární zpracování statistických údajů...................................... 86 3.3.1 Rozdělení četností kategoriálních proměnných............................ 86 3.3.2 Třídní (intervalové) rozdělení četností spojitých proměnných .... 89 3.3.3 Statistické grafy....................................................... 91 4 EMPIRICKÉ CHARAKTERISTIKY STATISTICKÝCH SOUBORŮ 99 4.1 Charakteristiky (míry) polohy (úrovně).......................................... 99 4.1.1 Aritmetický průměr..................................................... 100 4.1.2 Geometrický průměr..................................................... 103 4.1.3 Harmonický průměr ..................................................... 104 4.1.4 Kvadratický průměr .................................................... 105 4.1.5 Modus.................................................................. 105 4.1.6 Medián ................................................................ 107 4.1.7 Kvantily............................................................... 109 4.2 Charakteristiky (míry) variability............................................. 111 4.2.1 Variační rozpětí....................................................... 112 OBSAH v 4.2.2 Kvartilové rozpětí..................................................... 113 4.2.3 Průměrná absolutní odchylka............................................ 113 4.2.4 Rozptyl a směrodatná odchylka.......................................... 114 4.2.5 Variační koeficient ................................................... 117 4.3 Charakteristiky (míry) šikmosti................................................ 119 4.3.1 Koeficient šikmosti (asymetrie) ........................................ 119 4.3.2 Pearsonův koeficient šikmosti.......................................... 120 4.4 Charakteristiky (míry) špičatosti ............................................. 122 4.4.1 Koeficient koncentrace.................................................. 122 4.4.2 Koeficient špičatosti (excesu) ........................................ 123 4.4.3 Poznámka к počítačovému zpracování souboru............................. 125 4.5 z-skóre........................................................................ 127 4.6 Pětičíselná charakteristika souboru ........................................... 128 4.6.1 Odlehlé hodnoty ........................................................ 128 4.6.2 Krabicový graf......................................................... 128 5 MĚŘENÍ ZÁVISLOSTI 131 5.1 Typy závislosti ............................................................... 131 5.2 Dvojrozměrný statistický soubor................................................ 132 5.2.1 Základní pojmy.......................................................... 133 5.2.2 Grafické znázornění.................................................... 134 5.2.3 Kovariance ............................................................ 136 5.3 Lineární závislost............................................................. 136 5.3.1 (Pearsonův) korelační koeficient........................................ 137 5.3.2 Regresní přímka........................................................ 140 5.3.3 Praktické využití lineární regrese..................................... 144 * III Uvod do statistického usuzování 147 6 ODHADOVÁNÍ VE STATISTICE 149 6.1 Základní soubor, náhodný výběr................................................. 149 6.2 Výběrové charakteristiky (statistiky) ........................................ 151 6.3 Rozdělení výběrových charakteristik........................................ 152 6.4 Odhady populačních charakteristik (parametrů základního souboru)................................................ 154 6.4.1 Bodové odhady........................................................... 154 6.4.2 Intervalové odhady (intervaly spolehlivosti)............................ 156 7 PRINCIP TESTOVÁNÍ HYPOTÉZ 163 7.1 Základní pojmy............................................................... 163 7.1.1 Testové chyby........................................................... 166 7.1.2 Kroky při testování hypotézy .......................................... 168 Vi OBSAH 7.1.3 Vztah mezi testováním hypotéz a intervaly spolehlivosti........................ 169
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01108589
3 CZ-OsVSB
5 20210822111118.8
7 ta
8 131106s2013----xr-----------u0|0|--cze--
20 ## $a 978-80-248-3067-4 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 519.2 $2 MRF
100 1# $a Šalounová, Dana, $d 1963- $7 mzk2003184976
245 10 $a Úvod do pravděpodobnosti a statistiky / $c Dana Šalounová
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB-TU Ostrava, $c 2013
300 ## $a vi, 173 s. : $b il.
490 0# $a Series of textbooks, Faculty of Economics ; $v v. 1 (2013)
500 ## $a Vydavatel: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
500 ## $a Obsahuje bibliografii
650 #7 $a Matematická statistika
650 #7 $a Teorie pravděpodobnosti
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Ekonomická fakulta $4 pbl
830 #0 $a Series of textbooks (VŠB-TU Ostrava, Faculty of Economics)
910 ## $a OSD002 $b 282855
1090 $a 2013/11/06 $b 2014/09/22 $c OSD 002/KUF0015 $d OSD 002/OPL10
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link