Strojírenská metrologie.

Část 2 Základy řízení jakosti

Šárka Tichá

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva...............................................................................б Strojírenská metrologie - část 2......................................................7 1 Kolimační měřidla....................................................................8 1.1 Autokolimátor....................................................................9 2 Integrita povrchu...................................................................10 2.1 Makrogeometrie obrobené plochy..................................................10 2.2 Mikrogeometrie obrobené plochy..................................................10 2.3 Zpevnění povrchu při obrábění...................................................11 2.3.1 Kriteria hodnocení zpevnění povrchu a jejich měření.........................11 2.4 Zbytková napětí pod obrobeným povrchem.................................13 2.4.1 Metody měření zbytkových napětí.............................................14 2.5 Fyzikálně chemický stav povrchu - struktura povrchových vrstev.................15 3 Struktura obrobeného povrchu - drsnost povrchu......................................16 3.1 Výškové charakteristiky využívající křivku lineárního materiálového poměru......16 3.2 Parametry metody „motif....................................................... 16 3.3 Pravidla pro hodnocení struktury povrchu........................................17 4 Kontrola vaček......................................................................18 4.1 Posuvná vačka...................................................................18 4.2 Rotační vačky...................................................................18 4.2.1 Vačky s uzavřenou křivkou...................................................19 4.2.2 Vačky s neuzavřenou křivkou............................................... 20 4.2.3 Kontrola inverzních vaček...................................................20 4.3 Kontrola vačkových hřídelů......................................................21 5 Vícerozměrová měřidla...............................................................21 6 Sledovací měřidla...................................................................23 6.1 Měření a kontrola před obráběním................................................24 6.2 Měření a kontrola v průběhu obrábění............................................25 6.3 Měření a kontrola po obrábění...................................................25 6.4 Kombinované měření a kontrola...................................................26 7 Třídicí automaty....................................................................27 Základy řízení jakosti.................................................................29 1 Pojem jakosti.......................................................................30 2 Koncepce managementu jakosti........................................................31 2.1 Koncepce ISO....................................................................31 2.2 Koncepce TQM (Total Quality Management).........................................32 2.3 Model EFQM......................................................................32 2.3 Podnikové standardy.............................................................32 2.4 Procesní přístup................................................................32 3 Politika jakosti................................................................... 33 3.1 Základní pojmy..................................................................33 3.2 Hlavní cíle národní politiky podpory jakosti v České republice..................34 34 Ekonomické aspekty jakosti...............................................................35 4.1 Význam jakosti v tržní ekonomice....................................................35 4.2 Náklady na jakost...................................................................35 5 Jakost v předvýrobních etapách - plánování jakosti..................................... 37 5.1 Plánování jakosti nových výrobků.....................................................37 5.2 Vybrané metody zabezpečování jakosti návrhu........................................38 5.2 1 Hodnotová analýza...............................................................38 5.2.2 Metoda FMEA......................................................................39 6 Jakost v zásobování......................................................................40 6.1 Definování požadavků na jakost dodávek...............................................40 6.2 Posuzování alternativních dodavatelů a jejich výběr.................................40 7 Jakost ve výrobě.........................................................................41 7.1 Formy a metody ověřování shody ve výrobě............................................41 7.2 Samokontrola........................................................................43 8 Jakost v povýrobních etapách.............................................................44 9 Příručka jakosti.........................................................................45 10 Řád podnikové metrologie................................................................46 10.1 Postup při zpracovávání řádu podnikové metrologie...................................48 11 Lidský činitel v systému jakosti........................................................50 11.1 Kvalifikace.........................................................................50 11.2 Informovanost - komunikace.........................................................50 11.3 Motivace...........................................................................51 12 Metrologický konfirmační systém.........................................................52 12.1 Základní termíny metrologického konfirmačního systému...............................52 12.2 Určení platnosti norem pro konfirmační systém..................................... 52 12.2.1 ČSN ISO 10012-1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení...........52 12.2.2 ČSN ISO 100012-2: Směrnice pro řízení procesů měření..........................55 13 Statistické řízení a regulace výrobního procesu.........................................57 13.1 Zásady systému SPC..................................................................57 13.2 Vlivy ovlivňující výrobní proces...................................................57 14 Nástroje řízení jakosti.................................................................58 14.1 Kontrolní tabulky a formuláře pro sběr dat (záznamníky)............................58 14.2 Histogramy.........................................................................59 14.3 Vývojový (postupový) diagram.......................................................61 14.4 Diagram příčin a následků (diagram rybí kosti, Ishikawův diagram).................62 14.5 Paretův diagram (Paretova analýza).................................................63 14.6 Bodový (korelační) diagramy........................................................65 14.7 Regulační diagramy.................................................................67 14.7.1 Statistická regulace měřením....................................................70 14.7.2 Statistická regulace srovnáváním...............................................72 15 Hodnocení způsobilosti procesů, výrobních zařízení a měřidel............................74 15.1 Způsobilost procesu a jeho znaky....................................................74 15.2 Způsobilost výrobního zanzení......................................................78 15.3 Způsobilost měřidel................................................................79 416 Statistická přejímka...............................................................................80 16.1 Statistická přejímka srovnáváním.............................................................81 16.1.1 Základní pojmy...........................................................................81 16.1.2 Přejímací kriterium:....................................................................81 16.1.3 Operativní charakteristika..............................................................82 16.1.4 Přejímací plán jedním výběrem...........................................................82 16.1.5 Přejímací plán dvojím (několikerým) výběrem.............................................83 16.2 Statistická přejímka měřením.................................................................84 Literatura............................................................................................86 5
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0196391
3 CZ-OsVSB
5 20210822114319.1
7 ta
8 070118s2006----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 80-248-1209-6 (brož.)
20 ## $a 978-80-248-1209-0 (dotisk : brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 621 $2 Konspekt
72 #7 $a 37.016 $2 Konspekt
80 ## $a 005 $2 MRF
80 ## $a 006 $2 MRF
80 ## $a 621 $2 MRF
100 1# $a Tichá, Šárka, $d 1955-
245 10 $a Strojírenská metrologie. $n Část 2, $p Základy řízení jakosti / $c Šárka Tichá
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 2006
300 ## $a 86 s. : $b il.
500 ## $a Určeno pro posluchače 1. roč. FS
500 ## $a Obsahuje bibliografii
650 #4 $a management jakosti
650 #4 $a Strojírenská metrologie
655 #4 $a skripta
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Katedra obrábění a montáže $4 pbl
910 ## $a OSD002 $b 260520
1090 $a 2007/01/18 $b 2012/04/10 $c OSD 002/MOT25 $d OSD 002/MOT25
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link