Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti

učební text

Milada Kozubková, Tomáš Blechař, Marian Bojko

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva...................................................................................3 Obsah.......................................................................................5 Seznam použitých označení...................................................................7 1. Hypotéza o kontinuu a fyzikálni vlastnosti látek.......................................12 1.1. Hypotéza o kontinuu (spojitém prostředí)..........................................12 1.2. Metody řešení přenosu tepla, hmoty, hybnosti.......................................13 1.3. Vlastnosti pevných látek a tekutin.................................................15 1.4. Bezrozměrná kritéria...............................................................19 2. Přenos a jeho řešení...................................................................22 2.1. Definice přenosu...................................................................22 2.1.1. Konvektivní přenos.............................................................22 2.1.2. Difúzni přenos.................................................................24 2.1.3. Celkový přenos.................................................................24 2.1.4. Bilanční rovnice přenosu.......................................................24 2.1.5. Okrajové podmínky..............................................................26 2.2. Numerické metody řešení............................................................26 2.2.1. Diferenční metoda řešení.......................................................26 2.2.2. Metoda konečných objemů........................................................29 2.2.3. Vytvoření geometrie, prvky sítě................................................31 2.2.4. Výběr interpolačního schématu..................................................32 2.2.5. Konvergence a residuály........................................................33 2.2.6. Urychlení konvergence..........................................................33 2.2.7. Relaxace.......................................................................34 3. Přenos tepla kondukcí..................................................................36 3.1. Rovnice přenosu tepla kondukcí.....................................................36 3.2. Okrajové podmínky..................................................................37 3.3. Jednorozměrné vedení tepla stacionární.............................................38 3.3.1. Analytické řešení..............................................................38 3.3.2. Numerické řešení...............................................................39 3.4. Řešení distribuce tepla při nestacionárním přenosu.................................44 4. Základní rovnice přenosu hmoty, hybnosti a energie.....................................47 4.1. Rovnice kontinuity.................................................................47 4.2. Navierova-Stokesova (momentová, pohybová) rovnice..................................47 4.3. Rovnice energie....................................................................50 4.3.1. Podmínky vstupu a výstupu......................................................51 5. Řešení kondukce a konvekce při laminárním proudění.....................................52 5.1. Okrajové podmínky na tenké stěně...................................................52 5.2. Okrajové podmínky na tenké dvoustranné stěně.......................................53 5.3. Přestup tepla při obtékání desky...................................................54 6. Turbulence.............................................................................62 6.1. Reynoldsovo časové středování......................................................62 6.2. k-e dvourovnicový model turbulence.................................................63 6.3. Okrajové podmínky pro k-e turbulentní model........................................65 6.3.1. Hmotnostní průtok..............................................................65 6.3.2. Turbulentní veličiny...........................................................65 6.3.3. Tlak na vstupu.................................................................66 6.3.4. Tlak na výstupu................................................................67 6.3.5. Outflow........................................................................68 6.3.6. Stěnové funkce, možnosti zpřesnění výpočtu.....................................68 6.3.7. Vliv kvality sítě na volbu stěnové funkce pro různé modely turbulence..........70 56.3.8. Výběr turbulentního modelu pro zpřesnění výpočtu................................71 7. Řešení kondukce a konvekce při turbulentním proudění....................................72 7.1. Přestup tepla při turbulentním obtékání desky.......................................72 7.2. Obtékání trubky v příčném směru.....................................................77 7.2.1. Obtékání trubky - teorie, měření................................................77 7.2.2. Obtékání trubky - numerické řešení..............................................80 7.2.3. Obtékání dvou trubek.............................................................82 7.3. Obtékání trubky s přestupem tepla (bez proudění uvnitř)..............................85 7.4. Obtékání trubky s přestupem tepla (s prouděním uvnitř)...............................91 7.5. Proudění napříč svazkem trubek s přestupem tepla.....................................92 7.5.1. Uspořádání svazku trubek za sebou - numerická simulace...........................94 7.5.2. Uspořádání svazku trubek křížem - numerická simulace............................100 8. Analýza výměníků tepla...................................................................105 8.1. Základní typy výměníků a jejich popis...............................................106 8.1.1. Výměník typu tekutina-tekutina - trubkový.......................................106 8.1.2. Voštinové výměníky...............................................................109 8.1.3. Deskové výměníky................................................................111 8.2. Tepelný výkon a tlaková ztráta výměníku.............................................113 8.2.1. Tepelný výkon...................................................................113 8.2.2. Tlaková ztráta..................................................................116 8.3. Metody tepelného výpočtu výměníku...................................................117 8.3.1. Metoda e-NTU....................................................................117 8.3.2. Metoda P-NTU....................................................................118 8.3.3. Metoda MTD......................................................................119 8.4. Řešení souproudého a protiproudého výměníku.........................................121 8.4.1. Fyzikální vlastnosti plynů (kinetická teorie)...................................121 8.4.2. Souproudý výměník voda-voda.....................................................123 8.4.3. Protiproudý výměník voda-voda...................................................128 8.4.4. Souproudý výměník voda-vzduch...................................................130 8.4.5. Souproudý výměník vzduch-voda-vzduch............................................132 8.5. Výpočet tepelného výměníku voda-vzduch..............................................134 8.5.1. Výpočet reálného stavu..........................................................139 8.5.2. Výpočet modifikovaného výměníku.................................................145 8.6. Výpočet spirálového souproudého a protiproudého výměníku tepla......................149 8.6.1. Transportní rovnice pro přenos příměsí...........................................151 8.6.2. Fyzikální vlastnosti směsi plynů, vody a pevných materiálů......................152 8.6.3. Spirálový souproudý výměník tepla - ohřev vody vzduchem.......................154 8.6.4. Spirálový souproudý výměník tepla - ohřev vody vzduchem.......................161 8.6.5. Protiproudý a souproudý spirálový výměník tepla к ochlazování vody vzduchem.....164 9. Příloha..................................................................................169 9.1. Vektory a skaláry...................................................................169 9.2. Souřadné systémy.....................................................................171 9.3. Pole rychlosti a zrychlení..........................................................172 Literatura...................................................................................174 6
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0159467
3 CZ-OsVSB
5 20210822132326.2
7 ta
8 111205s2011----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 978-80-248-2491-8 (kroužková vazba)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 532 $2 Konspekt
72 #7 $a 37.016 $2 Konspekt
80 ## $a 519.6 $2 MRF
80 ## $a 532.5 $2 MRF
80 ## $a 538.9 $2 MRF
100 1# $a Kozubková, Milada, $d 1952- $7 jo2002104793
245 10 $a Modelování přenosu tepla, hmoty a hybnosti : $b učební text / $c Milada Kozubková, Tomáš Blechař, Marian Bojko
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 2011
300 ## $a 173 s. : $b il.
500 ## $a Název z obálky
500 ## $a Nad názvem: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
500 ## $a "Studijní materiály pro studijní program "Strojírenství", obor "Energetické stroje a zařízení", pro všechny studenty, kteří se zabývají modelováním přenosu tepla, hmoty a hybnosti"--Na rubu tit. listu
500 ## $a Obsahuje bibliografii
650 #4 $a matematické modelování
650 #4 $a numerické metody
650 #4 $a proudění tekutin
650 #4 $a transportní jevy
700 1# $a Blejchař, Tomáš, $d 1980- $7 ola2006357529
700 1# $a Bojko, Marian, $d 1979- $7 mzk2006348769
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Strojní fakulta $4 pbl
910 ## $a OSD002 $b 278231
1090 $a 2011/12/05 $b 2012/04/23 $c OSD 002/MOT25 $d OSD 002/S1T80
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link