Výrobní stroje obráběcí

Josef Brychta

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Předmluva.,............................................................................................7 1. Konvenčních obráběcí stroje........................................................................10 1.1 Základní ro/dělení konvenčních obráběcích strojů...............................................10 1.2 Dčlcní obráběcích strojů podle pracovního rozsahu............................................ 10 1.3 Dělení obráběcích strojů podle rozhodující operace.............................................10 1.4 Činitelé ovlivňující volbu obráběcího stroje...................................................11 1.5 Posuzování obráběcích strojů...................................................................11 1.6 Výkonnost obráběcího stroje................................................................... 12 1.7 Pracovní přesnost obráběcího stroje............................................................12 1.8 Provozní spolehlivost a životnost obráběcích strojů............................................13 2. Vstupní charakteristiky procesu třískového obrábění................................................15 2.1 Tuhost obráběcího stroje.......................................................................15 2.1.1 Základní pojmy...........................................................................15 2.1.2 Charakteristika tuhosti..................................................................16 2.1.3 'Tuhost styků ....................................................................... 18 2.2 Vliv tuhosti na pracovní přesnost obráběcího stroje............................................19 2.3 Převodové mechanizmy klasických obráběcích strojů............................................ 19 2.3.1 Stupňovité převody......................................................................19 2.3.2 Plynule regulovatelné převody............................................................20 2.4 Potlačení impulsu síly do rámu stroje..........................................................25 2.5 Zvyšování dynamické tuhosti regulace...........................................................26 2.6 Dynamika frézovacích center....................................................................27 2.6.1 Statika tuhosti........................................................................ 28 2.6.2 Stabilita obrábění.......................................................................29 2.6.3 Vliv tlumení vřetena na míru stability................................................. 30 2.6.4 Vliv statické tuhosti na míru stability..................................................32 2.6.5 'Tlumiče vřeten a nástrojů............................................................. 32 2.6.6 Ovlivňování stability frézování volbou otáček nástroje...................................33 2.6.7 Metody a přístroje, novinky roku 2002....................................................35 3. Vývoj NC strojů a technologií v 2. polovině 20. století [8]........................................37 3.1 Vývoj číslicově řízených obráběcích strojů v 50. až 60. letech.................................37 3.2 Vývoj číslicově řízených obráběcích strojů v 70. až 80. letech.................................38 3.3 Vývoj číslicově řízených obráběcích strojů v 90. letech až 2000................................38 3.4 Vývoj řízení NC strojů a výrobních systémů v 50. až 60. letech.................................39 3.5 Vývoj řízení NC strojů a výrobních systémů v 70. až 80. letech.................................39 3.6 Vývoj řízení NC strojů a výrobních systémů v 90. letech až 2000.........'......................40 4. Hlavní trendy současné výroby obráběcích strojů.................................................. 41 4.1 Světová výroba a spotřeba obráběcích strojů....................................................41 4.2 Současná situace ve světové výrobě a spotřebě obráběcích strojů................................42 4.2.1 Vliv ekonomické situace na vývoj nových strojů...........................................43 4.3 Základní vlastnosti vysokorychlostních obráběcích strojů.......................................44 4.4 Organizační, technologické a technické dopady při nasazování vysokorychlostních strojů 44 4.5 Obráběcí stroje a technologie na přelomu století...............................................44 5. Vysokorychlostní technologie a stavba obráběcích strojů nastupující generace.......................46 5.1 Vliv ekonomických a technických požadavků na koncepční řešení vysokorychlostních strojů......................................................................46 5.2 Tuhost a tlumení vysokorychlostních obráběcích strojů..........................................47 5.2.1 Stabilita řezného procesu, tuhost soustavy stroj - nástroj - obrobek.....................48 5.2.2 Odvození změny úhlu střižné roviny Ф (ČSN 8).............................................48 35.3 Tepelné toky v pohonech posuvu a jejich eliminace.............................................49 5.3.1 Integrovaná elektrovřetena s průtokově chlazeným statorem i rotorem.....................49 5.4 Pětiosé obrábění a jeho význam................................................................51 5.5 Vliv tříosých a pětiosých technologií a strategií na řešení vysokorychlostnich strojů.........52 5.6 Požadované vlastnosti a technické parametry vysokorychlostních strojů.........................53 5.6.1 Příklady provedení strojů a uzlů........................................................58 6. Vnitřní struktura obráběcích strojů a center......................................................59 6.1 Komponenty obráběcího stroje [8]............................................................ 59 6.2 Nosná soustava obráběcího stroje..............................................................60 6.3 Typické konfigurace progresivních nosných soustav............................................ 60 6.4 Klasifikace rotačních součástí................................................................61 6.5 Klasifikace a skupinová technologie součástí..................................................61 6.6 Klasifikace soustružnických operací rotačních součástí........................................64 6.7 Klasifikace obráběcích operací s rotujícími nástroji..................................!.......64 6.8 Soustružnická centra na rotační součásti......................................................65 6.9 Úhlové sklápění nástrojových vřeten u pětiosého obrábění......................................66 7. Obráběcí stroje pro inverzně vertikální obrábění..................................................68 7.1 Požadavky na řešení nové generace obráběcích strojů...........................................68 7.2 Současný stav pohonné techniky................................................................69 7.3 Rozbor splnitelnosti požadavků................................................................69 7.4 Optimalizace polohy obrobku, nástroje a nosné části rámu......................................70 7.5 Konstrukční a technologické varianty řešení pro rotační obrobky...............................70 7.6 Obráběcí centra a klasifikace nerotačních součástí............................................72 7.6.1 Z-CLASS systém klasifikace součástí, operací a strojů...................................72 7.6.2 Upínání nerotačních obrobků.............................................................74 7.6.3 Problémy přesnosti paletizovaného obrábění..............................................75 7.6.4 Klasifikace nerotačních součástí obráběných na obráběcích centrech......................76 7.7 Hexapody - obráběcí stroje s paralelní kinematikou............................................78 7.7.1 Sériové a paralelní struktury rámů......................................................79 7.7.2 Hybridní hexapody a tripody........................................................... 80 8. Optimalizace konstrukce a výroby HSC obráběcích strojů............................................83 8.1 Koncepční řešení vertikálních a horizontálních center.........................................83 8.2 Rámy strojů a přestavované části..............................................................83 8.3 Přímočará vedení..............................................................................84 8.4 Pohony posuvů.................................................................................84 8.5 Pohony vřeten............................................................................... 85 8.6 Systémy automatické výměny nástrojů a obrobků.................................................86 8.6.1 Výměna a zásobníky nástrojů.............................................................86 8.6.2 Manipulace s obrobky a technologickými paletami.........................................86 8.7 CNC řizení, adaptivní řízení řezných podmínek a aktivní řízení rozměrů........................87 . 8.8 Integrovaná vřetena obráběcích strojů..........................................................87 8.8.1 Vysokootáčková a vysokovýkonová vřetena s integrovanými motory..........................87 8.8.2 Uložení integrovaných vřeten............................................................88 8.8.3 Konstrukční provedení vřeten............................................................89 8.9 Konstrukční a technologické vývojové směry....................................................90 8.9.1 Všeobecné požadavky.....................................................................90 8.9.2 Technologické požadavky.................................................................90 8.9.3 Konstrukční požadavky .................................................................91 8.10 Přesnost obráběcích strojů...................................................................91 8.10.1 Přehled geometrických odchylek.........................................................91 8.10.2 Přesnost pracovního prostoru ..........................................................93 8.10.3 Aktivní kompenzace tepelných deformací.................................................94 49. Konstruování strojních součástí pomocí programu SolidWorks [14,15].............................96 9.1 Charakteristika programu SolidWorks...................................................... 96 9.2 Nadstandardní funkce programu SolidWorks...................................................97 9..3 Moduly programu SolidWorks................................................................98 9.3.1 Modul PhotoWorks.....................................................................98 9.3.2 Modul FeatureWorks................................................................. 99 9.4 Tvorba dílů ............................................................................. 100 9.4.1 Zaoblování..........................................................................100 9.4.2 FeatureManager (Správce geometrie)..................................................101 9.4.3 Výkresová dokumentace a kusovníky...................................................101 9.4.4 Práce s plechovými díly.............................................................102 9.4.5 Sestavy............................................................................ 103 9.4.6 Typové řady výrobků.................................................................103 9.4.7 Kinematika..................................'.......................................104 9.4.8 Převod výkresů do 3D dílů...........................................................104 9.4.9 Tvorba forem....................................................................... 104 9.4.10 Paleta prvků.......................................................................105 9.4.11 Převodní datové formáty.......................................................... 105 1tí. Obráběcí stroje s vysokými rychlostmi posuvů a vysokým zrychlením...........................106 10.1 Dynamické pohony posuvů NC strojů - současný stav........................................106 10.2 Přímé pohony posuvů, základní vztahy.....................................................106 10.3 Řízení lineárních motorů.................................................................107 10.4 Časové úspory při obrábění...............................................................108 10.5 Problematika rotačních pohonů posuvů.....................................................109 10.5.1 Přímé rotační pohony...............................................................109 10.6 Aplikace lineárního motoru к pohonu stolu obráběcího stroje..............................110 10.7 Synchronní lineární motory...............................................................111 10.8 HSC stroje s lineárními motory...........................................................112 10.9 Regulace lineárních motorů...............................................................115 10.9.1 Srovnání dynamických možností lineárního a rotačního pohonu........................115 10.9.2 Dosažitelné zrychlení..............................................................115 10.9.3 Lineární pohon.....................................................................115 10.9.4 Rotační pohon......................................................................116 10.10 Samobuzené kmity u lineárních motorů.................................................. 116 10.11 Omezení derivace zrychlení..............................................................117 10.12 Interakce stroje a regulačního pohonu...................................................117 10.12.1 Vložené převody u posuvových systémů s rotačními motory...........................117 10.12.2 Vložený převod se šroubem.........................................................119 10.13 Přímé rotační vysokomomentové motory...........................................:........121 10.14 Synchronní lineární motory s železným jádrem a kapalinovým chlazením....................122 10.15 Montáž synchronních lineárních motorů...................................................122 10.16 Synchronní lineární motor se zdvojenou pasivní částí....................................122 10.17 Vysokomomentové přímé motory ,..........................................................124 11. Pohybové mechanizmy........................................................................ 125 11.1 Krytování pohybových mechanizmů......................................................... 125 11.2 Komponenty a valivá vedení...............................................................126 11.3 Lineární valivá vedení...................................................................128 11.4 Kuličkové šrouby a matice................................................................129 11.4.1 Kuličkové šrouby s kruhovým profilem závitu........................................130 11.4.2 Kuličkové šrouby s gotickým profilem závitu [17]...................................131 11.4 Uložení kuličkových šroubů...................................................................131 11.5 Uložení kuličkových matic............................................................... 132 11.6 Aplikace ložisek.........................................................................133 11.7 Pasivní odpory a deformace kuličkových šroubů [3]........................................13411.8 Použití keramických kuliček u šroubů a ložisek................................................136 11.9 Kabely pro přívod energie.....................................................................137 12. Důsledky rozvoje NC strojů a vysokorychlostních technologií..................................... 138 12.1 Vliv nejistého tržního prostředí na počátku 21. století..................................... 138 12.2 Struktura výrobních závodů budoucnosti........................................................140 12.3 Posilování postavení vedoucích firem......................................................... 140 12.4 Důsledky nastávající expanze produktivity.....................................................141 12.5 Nastávající problémy a jejich možná řešení....................................................141 Literatura............................................................................................143 6
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01113031
3 CZ-OsVSB
5 20210822154216.1
7 ta
8 030722s2003----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 80-248-0237-6 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 621.9 $2 MRF
100 1# $a Brychta, Josef, $d 1952- $7 mzk2004241969
245 10 $a Výrobní stroje obráběcí / $c Josef Brychta
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 2003
300 ## $a 147 s. : $b il.
500 ## $a Určeno pro posluchače 4. roč. FS
500 ## $a Bibliografie na s. 143-147
650 #4 $a obráběcí stroje
655 #4 $a skripta
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Katedra obrábění a montáže $4 pbl
910 ## $a OSD002 $b 257514
1090 $a 2003/07/22 $b 2011/05/17 $c OSD 002/MOT25 $d OSD 002/MOT25
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link