CNC

programování obráběcích strojů

Miloslav Štulpa

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah Úvod....................................................................................................7 1 CNC obráběcí stroj - princip a řízení..............................................................9 1.1 Definice........................................................................................9 1.2 Schéma CNC obráběcího stroje a jeho ňzeni.....................................................10 1.3 Provozní režimy CNC obráběcích strojů.........................................................12 1.4 Testy programů a simulace......................................................................13 1.5 Souřadnicový systém stroje ....................................................................14 1.6 Nulové a další důležité body na CNC strojích..................................................17 1.7 Určeni nulového bodu obrobku a posuny souřadnicové soustavy...................................18 1.8 Korekce nástrojů...............................................................................22 1.9 Používané piktogramy při obsluze CNC stroje a tvorbě programu na stroji.......................31 2 Programováni CNC strojů.............................................................................32 2.1 Struktura programu.............................................................................33 2.2 Použití nejdůležitějších funkci GaM............................................................34 2.3 Tvorba programu................................................................................36 3 Příklady programů v ISO pro výuku...................................................................53 3.1 Programy pro CNC soustruh......................................................................54 3.2 Programy pro CNC frézku...................................................................... 63 3.3 Použiti přírůstkového programování.............................................................68 3.4 Použití polárních souřadnic....................................................................69 3.5 Podprogramy a jejich použití...................................................................73 4 CNC programováni výrobních strojů - schéma a příklady tvorby programů..............................78 4.1 Fanuc..........................................................................................79 4.2 Siemens........................................................................................84 4.3 Heidenhain iTNC 530............................................................................90 5 Programování strojů CAD/CAM systémy..........................................................95 5.1 CAD/CAM systémy, pojem a užití.................................................................96 5.2 Programování v SolidCAM - základy pro výuku práce se softwarem................................104 6 Technologie obrábění na CNC strojích...........................................................126 6.1 Úvodem........................................................................................126 6.2 Soustruženi...................................................................................127 6.3 Frézování.....................................................................................136 6.4 Vrtáni........................................................................................141 6.5 Zahlubování................................................................................. 142 6.6 Vyvrtáváni, vystružováni......................................................................143 6.7 Stanoveni řezných podmínek....................................................................143 6.8 Základní technologické informace pro použiti obráběcích strojů................................146 6.9 Řezné elementy................................................................................148 6.10 Povlaky řezných nástrojů (druhy).............................................................148 6.11 Vysokorychlostní obráběni (HSC) - princip řezného procesu....................................149 6.12 Řidiči systémy HSC strojů - nutné podmínky..................................................,151 6.13 Technologičnost konstrukce výrobku z hlediska CNC strojů....................................151 7 Použití CA technologií..............................................................................153 7.1 CA technologie - přehled.......................................................................154 7.2 DNC komunikace a centrální evidence programů...................................................155 7.3 Řízeni pracovišt - automatizovaná výroba.......................................................157 7.4 Informační systém ERP..........................................................................157 7.5 Podnikový systém PLM...........................................................................158 7.6 Pružný výrobní podnik typu CIM.................................................................159 7.7 CIM výrobní linka..............................................................................161 8 Konstrukční řešeni vybraných částí CNC obráběcích strojů..........................................163 8.1 Základní skupiny - výběr.......................................................................164 8.2 Odměřováni dráhy na CNC stroji.................................................................167 8.3 Lineární motory - použití a princip............................................................169 8.4 Kuličkové šrouby a matice......................................................................171 8.5 Slovník vybraných termínů z oblasti obráběcích strojů..........................................172 9 Konstrukční řešení obráběcích strojů (center).....................................................173 9.1 Typy obráběni 1D až 5D.......................................................................174 9.2 CNC stroje, obráběcí centra, multiprolesní stroje............................................177 9.3 Obráběcí centra na bázi frézky ..............................................................179 9.4 Obráběcí centra na bázi soustruhu............................................................180 9.5 Softwarové možnosti CNC obráběcích center (výběr)............................................183 9.6 Koncepce v současnosti vyráběných CNC strojů ................................................185 10 Sondy na obráběcích strojích......................................................................188 10.1 Měřici sondy na obráběcích strojích...........................................................188 10.2 Obrobkové sondy...............................................................................189 10.3 Sondy pro ustavováni nástrojů a detekci zlomeni nástroje......................................191 10.4 Softwarová podpora pro měření.................................................................192 10.5 Kalibrační systém pro kontrolu parametrů obráběcích strojů....................................193 10.6 Sondy a jejich použiti........................................................................193 11 Rapid Prototyping (3D tiskárny): přínosy, užití a metody........................................197 11.1 Rapid Prototyping.............................................................................198 11.2 Přínosy a užití metody Rapid Prototyping......................................................198 11.3 Metody RP.....................................................................................199 11.4 Závěr.........................................................................................201 12 Organizace a ekonomika ve výrobním podniku......................................................202 12.1 Zařazeni programátorů CNC strojů do organizace v TgPV ........................................202 12.2 Postupy prací: výrobní, technologické, pracovní...............................................204 12.3 Ekonomika provozu CNC strojů..................................................................206 13 Ukázky CNC obráběcí techniky ve fotografiích....................................................210 14 Kontrolní otázky a vypracované odpovědi...........................................................221 14.1 CNC stroj - princip a řízení..................................................:.............221 14.2 Programování CNC strojů.......................................................................225 14.3 Konstrukční řešení hlavních částí CNC strojů................................................229 14.4 Organizace, technologie, ekonomika............................................................230 14.5 CNC technika a její technický rozvoj........................................................232 Slovo autora na závěr..................................................................................236
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----cam-a22------a-4500
1 kpw01179943
3 CZ-OsVSB
5 20210822130754.3
7 ta
8 150127s2015----xr |||||||||||||||||cze||
20 ## $a 978-80-247-5269-3 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
80 ## $a 004.4 $2 MRF
80 ## $a 621.9 $2 MRF
100 1# $a Štulpa, Miloslav, $d 1942- $7 pna2006362678 $4 aut
245 10 $a CNC : $b programování obráběcích strojů / $c Miloslav Štulpa
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b Grada Publishing, $c 2015
300 ## $a 240 s. : $b il.
504 ## $a Obsahuje bibliografii a rejstřík
650 #4 $a CNC stroje
650 #4 $a obrábění
650 #4 $a Programování NC strojů
910 ## $a OSD002 $b 285787
1260 $a Grada
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link