Pneumatické mechanismy.

Díl I Pneumatické prvky a systémy

Jaroslav Kopáček

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
                  
OBSAH	Strana
Předmluva......................................................... I
1. ROZDĚLENÍ A VLASTNOSTI PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ................ 1
1.1	Vlastnosti pneumatických mechanismů ........................ 3
1.2	Vlastnosti stlačeného vzduchu............................... 6
1.3	Základní parametry pneumatických mechanismů................. 10
2.	ZÁKLADY TEORIE PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ........................ ?
2.1	Práce plynu................................................. 17
2.2	Proudění vzduchu........................................... 18
2.2.1	Proudění vzduchu ve vedení.............................. 19
2.2.2	Průtok vzduchu zúženým průřezem (škrcení)............. 21
2.2.3	Výtoková rychlost a průtok při vyprazdňování.......... 22
2.2.4	Zaplňování a vyprazdňování konstantního objemu........ 24
3. VÝROBA A ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU............................. 28
3.1	Základní pojmy výroby stlačeného vzduchu.................... 30
3.2	Kompresory................................................. 31
3.2.1	Regulace kompresorů................................... 33
3.2.2	Kompresorové stanice.................................. 34
3.3	Rozvod stlačeného vzduchu.................................. 37
3.3.1	Výpočet vedení stlačeného vzduchu..................... 40
3.3.2	Konstrukce vedení a jeho spojování.................... 44
4.	PRVKY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ................................. 48
4.1	Převodníky.................................................. 49
4.2	Přímočaré pneumatické motory............................... 49
4.2.1	Výpočet přímočarého pneumatického motoru.............. 53
4.2.2	Konstrukce přímočarých pneumatických motorů........... 69
4.3	Pneumatické motory pro kývavý pohyb........................ 79
4.3.1	Výpočet kyvného motoru............'................... 80
4.3.2	Konstrukce pneumomotorů pro kyvný pohyb............... 82
4.4	Pneumatické rotační motory................................. 84
4.4.1	Výhody a nevýhody pneumatických motorů................ 85
4.4.2	Pracovní parametry rotačního pneumomotoru............. 86
Strana
4.4.3	Pístové pneumatické motory............................ 93
4.4.4	Zubové pneumatické motory............................. 97
4.4.5	Lamelové pneumatické motory............................ 101
4.4.6	Řízení pneumatických motorů..........................  105
4.5	.Řídicí prvky............................................... 106
4.5.1	Rozváděče............................................... HO
4.5.2	Jednosměrné ventily.................................... 124
4.5.3	Rychloodvětrávací ventily.............................. 127
4.5.4	Škrticí ventily........................................ 128
4.5.6	Tlakově ventily........................................ 130
4.6	Kombinované řídicí prvky.................................... 134
4.7	Prvky pro úpravu stlačeného vzduchu........................ 136
4.8	Tlumič hluku................................................ 141
5.	OBVODY PNEUMATICKÝCH MECHANISMŮ A JEJICH APLIKACE ... 145
5.1	Přehled základních pneumatických obvodů..................... 147
5.2	Řízení směru pohybu pneumatického motoru.................... 147
5.3	Řízení rychlosti pohybu pneumatického motoru................ 153
5.4	Programové řízení........................................... 157
5.5	Pneumohydraulické mechanismy................................ 165
5.6	Posuvové zařízení.........................................  168
5.7	Otočný stůl................................................. 169
5.8	Stavěči zařízení............................................ 121
5.9	Aplikace pneumatických obvodů......................... .... 121
6.	VAKUOVÉ MECHANISMY............................................. 184
6.1	Ejektor.................................................... 185
6.2	Přísavky.................................................... 187
6.3	Konstrukce ejektoru a přísavek.............................. 195
7.	PNEUMATICKÉ TLUMIČE............................................ 200
7.1	Výpočet pneumatického tlumiče............................... 201
7.2	Konstrukce tlumiče a příklady.............................. 206
8.	VÝPOČET PNEUMATICKÉHO OBVODU................................... 209
8.1	Postup výpočtu............................................  214
Strana
9.	ZKOUŠENÍ PNEUMATICKÝCH PRVKŮ A SYSTÉMŮ......................... 219
9.1	Druhy zkoušení a měření............................r.......... 219
9.2	Měřené veličiny, jejich rozsahy a přesnost měření.......... 220
9.3	Všeobecné metody měření.................................... 223
9.4	Měření veličin, snímače a měřiče........................... 225
9.4.1	Měření tlaku.............................................. 226
9.4.2	Měření průtoku............................................ 228
9.4.3	Měření teploty............................................ 232
9.4.4	Měření dráhy.............................................. 233
9.4.5	Měření otáček a rychlosti................................. 233
9.4.6	Měření síly.............................................. 236
9.4.7	Měření momentu	a výkonu.................................  237
9.4.8	Měření hluku.............................................. 238
9.5	Všeobecné požadavky............................................ 239
9.6	Zkoušení pneumatických prvků...............................241
9.6.1	Pneumomotory pro přímočarý pohyb......................241
9.6.2	Pneumomotory pro kyvný pohyb.......................... 244
9.6.3	Pneumomotory pro rotační pohyb.............................244
9.6.4	Rozváděče..........................................••••• 247
9.6.5	Jednosměrný ventil........................................ 247
9.6.6	Škrticí ventily a škrticí ventily s jednosměrným ventilem. 249
9.6.7	Redukční ventily......................................... 251
9.6.8	Maznice.................................................. 253
9.6.9	Čističe...............................................   254
9.6.10	Tlumiče hluku............................................ 255
9.6.11	Zkoušení kompresorů..................................... 258
9.6.12	Zkoušení vedení tlakového vzduchu........................ 259
9.6.13	Metodika měření a jeho vyhodnocování..................... 262
LITERATURA........................................................... -263
KONTROLNÍ OTÁZKY..................................................... 264		
                
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0172188
3 CZ-OsVSB
5 20210822124850.1
7 ta
8 960402s1996----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 80-7078-306-0 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 621.51/.54 $2 MRF
100 1# $a Kopáček, Jaroslav, $d 1931- $7 jk01061609
245 10 $a Pneumatické mechanismy. $n Díl I, $p Pneumatické prvky a systémy / $c Jaroslav Kopáček
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 1996
300 ## $a v, 265 s. : $b il.
500 ## $a Určeno pro posluchače 4. a 5. roč. FS
500 ## $a Obshuje bibliografii
650 #4 $a Pneumatické mechanismy
655 #4 $a skripta
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení $4 pbl
910 ## $a OSD002 $b 247092
1090 $a 1996/04/02 $b 2011/09/21 $c OSD 002/C1A50 $d OSD 002/MOT25
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.borrowDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Exemp. {{$parent.item.exemplar | loc}}
Odd. {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Documents for download
links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown-button-text="'Export'" Permanent link