Moderní systémy řízení jakosti

quality management

Jaroslav Nenadál ... [et al.]

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah ÚVOD 9 1 PROČ PRÁVĚ JAKOST ANEB POCHOPENÍ NUTNOSTI 11 1.1 Co je to jakost? 11 1.2 Význam jakosti v tržním prostředí 13 1.3 Přístupy Evropské unie к zabezpečování jakosti 16 2 KONCEPCE A PRINCIPY MANAGEMENTU JAKOSTI ANEB JAK NA TO 20 2.1 Historický vývoj managementu jakosti 20 2.2 Koncepce managementu jakosti na bázi podnikových standardů 22 2.3 Koncepce managementu jakosti na bázi norem ISO 23 2.4 Koncepce managementu jakosti na bázi TQM 29 2.5 Principy účinných systémů jakosti . 33 3 VRCHOLOVÉ VEDENÍ V SYSTÉMECH JAKOSTI ANEB OD STATISTŮ К HLAVNÍ ROLI 37 3.1 Podniková kultura a její vliv a jakost 37 3.2 Zpracování a „přerozdělování“ politiky a cílů jakosti 39 3.3 Benchmarking jako součást managementu jakosti 42 3.4 Uvolňování zdrojů pro systém jakosti 45 3.5 Tvorba a rozvoj organizačních struktur v systémech jakosti 46 3.6 Přezkoumání systému jakosti vedením 49 4 EKONOMIKA JAKOSTI ANEB VŠE O JAKOSTI ŘEČÍ PENĚZ 52 4.1 Podstata a význam ekonomiky jakosti 52 4.2 Monitorování nákladů na jakost 54 4.3 Sledování efektivnosti zlepšování jakosti 65 5 jakost v předvýrobních etapách ANEB ČÍM ZAČÍT 69 5.1 Význam tvorby jakosti koncepce a návrhu 69 5.2 Vazby marketingu, návrhu a řízení jakosti 71 5.3 Plánování jakosti 72 5.4 Vybrané metody zabezpečování jakosti návrhu 76 6 JAKOST V ZÁSOBOVÁNÍ ANEB OD SUBDODAVATELŮ KE SPOLUDODAVATELŮM 92 6.1 Deklarování politiky zabezpečování jakosti dodávek 93 6.2 Definování požadavků na jakost dodávek 95 6.3 Posuzování alternativních dodavatelů a jejich výběr 96 5Obsah 6.4 Společné plánování jakosti dodávek 101 6.5 Ověřování shody dodávek 103 6.6 Průběžné hodnocení způsobilosti dodavatelů 104 6.7 Motivace dodavatelů 106 7 JAKOST VE VÝROBĚ ANEB JAK VYZRÁT NA NESHODY 108 7.1 Operativní management jakosti a jeho principy 108 7.2 Vliv řízení výroby na jakost, systémy JIT a jejich vazba na systémy jakosti 109 7.3 Formy a metody ověřování shody ve výrobě 111 7.4 Identifikovatelnost a sledovatelnost v systémech jakosti 116 7.5 Jakost a pomocné výrobní procesy: systémy totální údržby 118 7.6 Řízení neshod 122 7.7 Nápravná a preventivní opatření 126 8 JAKOST V PO VÝROBNÍCH ETAPÁCH ANEB JAK POSLOUŽIT A NASLOUCHAT ZÁKAZNÍKOVI 129 8.1 Uvádění do provozu 130 8.2 Role stížností a reklamací v systémech jakosti 131 8.3 Servis 132 8.4 Monitorování míry spokojenosti a loajality zákazníků 133 8.5 Odpovědnost za výrobek 140 9 LIDSKÝ FAKTOR V SYSTÉMECH JAKOSTI ANEB NEZAPOMÍNEJME NA ČLOVĚKA 143 9.1 Nezastupitelnost úlohy člověka v zajišťování jakosti 143 9.2 Výchova pracovníků к jakosti, výchovné progamy, filozofie učící se organizace 145 9.3 Formy a možnosti motivace zaměstnanců, odměňování zaměstnanců 149 9.4 Komunikace a informovanost v systémech jakosti 151 9.5 Týmová práce a formy týmových činností v systémech j akosti 153 9.6 Kroužky jakosti 155 10 ZLEPŠOVÁNÍ JAKOSTI ANEB JAK NEUSTRNOUT 159 10.1 Podstata procesů zlepšování 159 10.2 Kaizen a jeho principy 162 10.3 Reengineering a management jakosti 164 10.4 Zlepšování jakosti metodou Quality Journal 165 11 MANAGEMENT JAKOSTI VE SLUŽBÁCH ANEB JAKOST NA KAŽDÉM KROKU 170 11.1 Zvláštnosti managementu jakosti ve službách 171 11.2 Podstata a postupy managementu jakosti ve službách 171 12 AUDITY ANEB DŮVĚŘUJ, ALE PROVĚŘUJ 176 12.1 Druhy auditu 177 12.2 Metodologie auditu 178 12.3 Vlastnosti auditora 192 12.4 Certifikace 193 6Obsah 13 EMS (ENVIRONMENTÁLNI MANAŽERSKÉ SYSTÉMY) V PRAXI ANEB ČLOVĚK VERSUS TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 198 13.1 Jakost produkce a trvale udržitelný rozvoj 198 13.2 Současný stav a podstata podnikového EMS 199 13.3 Zavedení EMS do podnikové praxe, environmentální audity 202 13.4 Přínosy zavedení EMS v praxi 204 13.5 Slučitelnost norem ISO řady 14 000 s jinými normami 205 13.6 Budoucnost norem ISO řady 14 000 a trendy jejich dalšího vývoje 208 14 POUŽÍVANÉ METODY A NÁSTROJE ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI ANEB CO MUSÍME OVLÁDAT 211 14.1 Základní pojmy matematické statistiky 211 14.2 Sedm základnich nástrojů řízení jakosti 217 14.3 Metody analýzy způsobilosti procesů, výrobních zařízení a měřidel 244 14.4 Sedm „nových“ nástrojů řízení jakosti 255 14.5 Statistická přejímka 269 Rejstřík 279 7
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw0160029
3 CZ-OsVSB
5 20210822132150.7
7 ta
8 980604s1998----xr-----------u0|0|--cze--
20 ## $a 80-85943-63-8 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 658.5 $2 MRF
100 1# $a Nenadál, Jaroslav, $d 1946- $7 jo2002105841
245 10 $a Moderní systémy řízení jakosti : $b quality management / $c Jaroslav Nenadál ... [et al.]
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Management Press, $c 1998
300 ## $a 283 s. : $b il.
500 ## $a Obsahuje bibliografické odkazy
650 #4 $a management jakosti
910 ## $a OSD002 $b 250175
1090 $a 1998/06/04 $b 2009/08/03 $c OSD 002/MOT25 $d OSD 002/MOT25
1260 $a Management Press
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link