Technologie automatizovaných výrob

Jaromír Adamec

Dnes vráceno


Copies Bound volumes
Loading copies
Document is currently in processing No copies Document has no bound volumes
Citation
Related
All parts
Contents
Obsah 1 Úvod.................................................................................................1 2 Požadavky kladené na OS..............................................................................2 2.1 Směry vývoje...................................................................................2 3 Systematické třídění obráběcích strojů...............................................................2 3.1 Rozdělení soustruhů............................................................................3 3.2 Rozdělení frézek...............................................................................3 3.2.1 Příslušenství frézek.........................................................................3 3.3 Rozdělení vrtacích a vyvrtávacích strojů.......................................................3 3.4 Typové označení a charakteristické parametry obráběcích strojů.................................4 4 Rozdělení číslicově řízených obráběcích strojů.......................................................4 4.1 Rozdělení podle tvarů opracovaných obrobků.....................................................4 4.2 Rozdělení podle počtu druhů operací............................................................4 4.3 Rozdělení podle úrovně konstrukce (podle vývojového stupně)....................................4 5 Nasazení číslicově řízených strojů...................................................................5 6 Charakteristické znaky konstrukce NC obráběcích strojů...............................................5 6.1 Rámy NC obráběcích strojů......................................................................5 6.2 Beton ve stavbě obráběcích strojů..............................................................5 6.3 Vedení obráběcích strojů.......................................................................7 6.3.1 Přímočará vedení obráběcích strojů.......................................................7 6.3.2 Rozdělení přímočarých vedení obráběcích strojů...........................................8 6.4 Automatická výměna nástrojů...................................................................12 6.5 Kódování nástrojů.............................................................................16 6.6 Automatická výměna obrobků....................................................................18 6.6.1 Operační manipulace rotačních obrobků...................................................18 6.6.2 Operační manipulace nerotačních obrobků.................................................21 6.7 Automatické polohování........................................................................24 6.7.1 Indexovací zařízení.....................................................................24 6.7.2 Mechanismy zajišťující pootočení o daný úhel............................................24 6.7.3 Mechanismy s přetržitým pohybem výstupního členu........................................25 6.7.4 Cyklické mechanismy.....................................................................25 6.7.5 Necyklické mechanismy...................................................................26 6.7.6 Ústrojí pro ustavení a zajištění polohy.................................................27 6.7.7 Polohování vřetena......................................................................28 7 Automatizační systémy výrobních strojů..............................................................28 7.1 Uspořádání a rozdělení automatizačních systémů................................................28 7.2 Automatizační systémy vačkové............................................................... 29 7.3 Automatizační systémy narážkové...............................................................30 7.4 Kopírovací systémy............................................................................31 7.5 Programové řízení obráběcích strojů...........................................................32 7.5.1 Informace potřebné к řízení obráběcího stroje...........................................32 7.5.2 Číslicové řídicí systémy obráběcích strojů ............................................328 Automatizace podávání...........................................................................33 8.1 Násypky (řadicí zásobníky)................................................................33 8.2 Zásobníky.................................................................................34 8.2.1 Speciální žlábky zásobníků pro obrobky opatřené různými čepy........................35 8.3 Dopravníky................................................................................37 8.4 Odměřovací a podávací mechanismy (oddělovače).............................................39 8.5 Kontrolně-orientační zařízení.............................................................39 9 Automatizace upínání............................................................................40 10 Výrobní systémy pro obrábění...................................................................40 10.1 Realizace výrobních systémů..............................................................42 10.2 Pružné výrobní systémy...................................................................42 10.3 Projektování výrobních systémů...........................................................47 10.4 Pružnost výrobních systémů...............................................................47 10.5 Přínosy pružných výrobních systémů.......................................................47 11 Doprava, manipulace a skladování v PVS.........................................................48 11.1 Skladování v automatizované strojírenské výrobě..........................................48 11.2 Automatizované sklady....................................................................49 11.3 Operační manipulace na technologických pracovištích......................................50 11.4 Mezioperační doprava a manipulace........................................................50 11.5 Mezistředisková doprava a manipulace.....................................................51 11.6 Dopravní prostředky......................................................................51 11.7 Manipulace, doprava a skladování odpadu v PVS............................................53 12 Průmyslové roboty a manipulátory (PR a M)......................................................54 12.1 Rozdělení manipulačních zařízení podle funkce, provedení a úrovně řízení.................55 12.2 Funkční skupiny manipulátorů a průmyslových robotů.......................................56 12.3 Charakteristické znaky PR a M............................................................57 12.4 Kinematické řetězce PR a M...............................................................57 12.5 Manipulační schopnost....................................................................58 12.6 Kinematika průmyslových robotů...........................................................60 12.7 Pracovní ústroji průmyslových robotů a manipulátorů......................................62 12.7.1 Úchopné výstupní hlavice...........................................................63 12.7.1.1 Mechanické úchopné výstupní hlavice......................................66 12.7.1.2 Podtlakové úchopné výstupní hlavice......................................67 12.7.1.3 Magnetické úchopné výstupní hlavice......................................67 12.7.1.4 Speciální úchopné výstupní hlavice.......................................68 12.7.1.5 Technologické hlavice....................................................68 12.8 Pomocné technické prostředky a zařízení (periferie)......................................70 12.9 Příklady řešení pracovišť s průmyslovými roboty a manipulátory...........................74 12.9.1 Automatizované pracoviště přípravy polotovarů......................................74 12.9.2 Automatizované pracoviště obrábění přírub 1.....................................75 12.9.3 Automatizované pracoviště obrábění přírub П.....................................76 12.9.4 Automatizované pracoviště obrábění hřídelí 1....................................76 12.9.5 Automatizované pracoviště obrábění hřídelí П....................................77 12.9.6 Automatizované pracoviště obrábění hřídelí Ш....................................78 12.10 Technologická scéna.....................................................................79 12.11 Graf vývoje stavů.......................................................................80 12.12 Schematické znaky popisující funkce pomocných úkonů.....................................8113 Kontrola automatizované výroby....................................................................82 13.1 Kontrola chodu technologického procesu.....................................................82 13.2 Kontrola stavu nástroju....................................................................84 13.3 Kontrola jakosti výrobků...................................................................89 13.3.1 Kontrola v automatizovaném výrobním systému..........................................89 14 Ekonomická efektivnost automatizace...............................................................93 14.1 Ekonomické hodnocení nové techniky.........................................................93 14.2 Produkčnost výrobního systému pro obrábění.................................................97 14.3 Porovnání projektů automatizovaných technologických pracovišť multikriteriálním hodnocením...97 15 Závěr.............................................................................................99 Literatura 100
Record Details
MARC
Field Ind Field content
leader -----nam-a22------a-4500
1 kpw01101080
3 CZ-OsVSB
5 20210822113203.8
7 ta
8 060525s2006----xr-----------u0|0 --cze--
20 ## $a 80-248-0871-4 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
72 #7 $a 621 $2 Konspekt
72 #7 $a 37.016 $2 Konspekt
80 ## $a 338.3 $2 MRF
80 ## $a 338.45 $2 MRF
80 ## $a 621.86 $2 MRF
80 ## $a 621.9 $2 MRF
100 1# $a Adamec, Jaromír, $d 1953- $7 jx20031130005
245 10 $a Technologie automatizovaných výrob / $c Jaromír Adamec
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Ostrava : $b VŠB - Technická univerzita Ostrava, $c 2006
300 ## $a 101 s. : $b il.
500 ## $a Určeno pro posluchače 3. roč. FS
500 ## $a Bibliografie na s. 100-101
650 #4 $a automatizace výroby
650 #4 $a NC stroje
650 #4 $a obráběcí stroje
650 #4 $a průmyslové roboty
650 #4 $a Strojírenská výroba
655 #4 $a skripta
710 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Katedra obrábění a montáže $4 pbl
910 ## $a OSD002 $b 263891
1090 $a 2006/05/25 $b 2009/04/20 $c OSD 002/MOT25 $d OSD 002/MOT25
1260 $a VŠB - Technická univerzita Ostrava
Loan history
{{$parent.item.lendDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.endDate | jpDate:'d.M.yyyy'}}
{{$parent.item.state | loc}} by user {{$parent.item.user | loc}}
Item {{$parent.item.exemplar | loc}}
Dept {{$parent.item.department | loc}}
Processing history
Permanent link