Praktická typografie
Pavel Kočička, Filip Blažek

Dnes vráceno
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xiv, 288 s. : il. + 1 CD-ROM
Další autoři: Blažek, Filip, 1974-
ISBN: 80-7226-385-4 (brož.)
Desktop publishing; Typografie
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


"Pravidla hladké a technické sazby v programech Adobe InDesign a QuarkXPress, sazba cizích jazyků, struktura počítačového písma, typografie na Internetu, kapitola o českém jazyce, tvorba knih a akcidenčních tiskovin, množství příkladů a ilustrací, rozsáhlý seznam literatury"--Obálka; Obsahuje bibliografie a rejstřík

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    OBSAH
ÚVOD................................
ODSTAVEC............................
Zarovnání...........................
Počítačové zarovnání................
Členení odstavců....................
Odstavcová zarážka
Odstavcové zarážky v programech
Bez odstavcové zarážky
Předsazený text
Grafická zarážka
Další úpravy odstavců
Kombinace
Odstavcová zarážka nejsou mezery!
Parchanty...........................
Odstraňování parchantů
Dělení slov.........................
Ruční dělení Zakázané dělení
Mezislovní mezery...................
Sazba na praporek a dělení slov Zarovnaná sazba Počítačový algoritmus
PÍSMO ..............................
Struktura počítačového písma........
Pojmenování písem Počet bodů v písmu Kerningové páry Hinting Počet znaků Problémy s písmy....................
1
3
Nastavení algoritmu	21
Mezislovní mezera ve verzálkové sazbě 23 Široká a úzká písma	23
Větší stupně písma	23
Inteligentní počítačový algoritmus	23
Proklad....................................... 25
Automatický proklad	27
Prostrkání.................................... 27
Vyznačování................................... 30
Kurziva	30
Polotučné písmo	30
Kapitálky a verzálky	31
Další kresebné varianty písma	31
Podtrhávání	31
Barevné odlišení	32
Prostrkání sazby	32
Odlišné písmo	33
Vyznačování a interpunkce	34
Ukázky prací.................................. 35
............................................... 41
Chybějící kurzíva, kapitálky	47
Klasifikace písem.............................. 48
Obrázková „písma“	48
Tvorba písma................................... 48
Písmové formáty	49
Distribuce a autorská práva	50
3
5
5
5
6
7
7
9
9
12
12
13
13
15
16
17
18
19
19
20
43
43
44
44
45
45
47
HLADKÁ SAZBA
51
Spojovník — »-«....................
Pomlčka — »—«......................
Přestávka v řeči
Náhrada závorek (přestávka v řeči) Přímá řeč
Opakovací znaménko Výčet
Celé peněžní jednotky Náhrada pomlčky nebo spojky Další případy použití Počítače
Interpunkční znaménka..............
Tečka —.
Výjimky a další použití Otazník — ? a vykřičník — !
Čárka —,
Středník - ;
Dvojtečka —:
Výpustka — ...
Závorky
Uvozovky
Odsuvník (apostrof) - ’
Další znaky........................
Stupeň — °
Paragraf - §
Ampersand - &
Hvězdička — *
Křížek-t Znak číslo - #
Lomítko - /
TECHNICKÁ SAZBA .....................
Matematická sazba..................
Základní pravidla
Znaménka
Zlomky
Procento a promile - % a %o	67
Tilda - -	67
Palec a stopa - " a '	68
Plus a rovná se — + a =	68
Zápisy v počítačové literatuře		68
Znak větší než >	68
Klávesové zkratky	68
Internetové adresy		69
Elektronická pošta		71
Mezera			 71
Verzálky	72
Prostrkaná sazba	72
Úprava mezer v normální sazbě	73
Malý seznam mezer	75
Mezery InDesign	75
Mezery QuarkXPress	76
Čísla		76
Rozměry	77
Oddělování řádů	78
Římské číslice	78
Číslice a písmena	79
Peněžní jednotky	80
Řazení číslic pod sebe	80
Datum a čas	81
Telefonní čísla	82
PSČ	84
Zlomky	84
Pozor na záměnu	85
Závěr	85
......................................... 87
Indexy a exponenty	90
Sazba bez podpory	91
Mezery a pořadí	94
Zjednodušená sazba	94
51
52
53
53
53
54
54
54
55
56
56
56
56
57
57
58
58
59
59
60
61
63
63
63
64
64
65
65
66
66
87
88
88
89
Pořadová sazba		.. 96	Jednoduché tabulky	101
Odrážky	98	Linky	102
Obsah	99	Podtisk	103
Tabulková sazba		101	Hlavička a umístění	105
TYPOGRAFIE NA INTERNETU			. 107
Pravidla sazby	109	Další možnosti typografie na webu	111
Kódování	110	Doporučené servery	111
SAZBA CIZÍCH JAZYKŮ				. 113
Uvozovky		113	Základní pravidla pro sazbu němčiny..	.... 121
Interpunkce		114	Г r / Speciální znaky	121
Dělení slov		114	Verzálky	122
Akcenty a speciální znaky		114	Spojovník	122
Číselné údaje		..119	Dělení slov	122
Měnové jednotky		..119	Interpunkce	122
Další zvyklosti		..120	Uvozovky	122
Základní pravidla pro sazbu angličtiny...	..120	Slitky	122
Pravopis	120	Zkratky	122
Verzálky	120	Fraktura	122
Apostrof	120	Přehledné tabulky			123
Interpunkce	120	Způsob psaní uvozovek v některých	
Uvozovky	120	evropských jazycích	123
Dělení slov	121	Způsob psaní čísel v některých	
Číslovky	121	evropských jazycích	123
Zkratky	121	Doporučená literatura	124
ČEŠTINA (Libuše Mohelská) ........................................................................125
Tvarosloví		..125	Značky	127
Podtypy při skloňování	125	Iniciálové zkratky	128
Životnost	125	Zkratková slova	128
Přídavná jména s koncovkami -icí a -ící	126	Interpunkce			128
Odvozování příponami (dosový)	126	Tečka	128
Přídavná jména z číslovek	126	Čárka	128
Číslovky		126	Uvozovky	129
Zkratky		..127	Závorky	129
Druhy zkratek	127	Velká písmena	130
Styl .......................................130
Slovosled	130
Přejatá slova	131
Formátování.................................131
Dělení slov	131
ÚPRAVA TEXTU ..................................
Krátce o výpočtech..........................137
Psaní.......................................137
Chyby a odstraňování........................140
T602	142
Styly odstavců..............................143
Word	143
Styly v sázecím programu....................144
InDesign	145
QuarkXPress	148
KOREKTURA......................................
Klasická korektura..........................159
Korekturní znaménka	160
Možnosti korektur v Adobe Acrobatu 161
KNIHA..........................................
Zrcadlo sazby...............................166
Rozkres postavení sazby	166
Vzorové stránky	167
Stránkový rejstřík	168
Řádkový rejstřík	169
Záhlaví a zápatí	172
Vzorové stránky	172
Paginace	173
Oddíly	175
Další prvky knižní sazby....................176
Stránková zarážka	176
Východová stránka	176
Nadpisy, titulky a podtitulky	176
Marginálie	178
Iniciály	179
Zakázané dělení	132
Dělení v sazbě	133
Odrážkové seznamy	134
Zdroje.......................................135
.............................................137
Hierarchie stylů	151
Jednoznakové předložky a spojky..............152
Textový editor	152
InDesign	152
Nové „pevné mezery“ pro InDesign	153
QuarkXPress	155
Znakové styly................................155
Logické hledisko	156
Předpis sazby................................158
.............................................159
Opravy prováděné přímo v Acrobatu	162
Korektura v Acrobatu	162
.............................................165
Poznámky	181
Obrázky	182
Zalamování v úhlu 90°	183
Popisky к obrázkům	183
Legendy	183
Obtékání	183
Písmo	184
Popis vnitřních částí knihy..................184
Vydavatelská značka	185
Vakát	185
Patitul	186
Protititul (frontispis)	186
Hlavní titul	186
Vydavatelský záznam	187
Věnování • Motto	187
Předmluva	187
Úvod	187
Mezititul	188
Rejstřík	188
Seznam literatury, vyobrazení nebo zkratek	189
Glosář	190
Doslov • Epilog	190
Resumé	190
Obsah	190
Tiráž	192
Další části knihy............................192
Errata	193
Obrazové přílohy	193
Obálka • Desky	193
Přebal	194
Predsádka • Vnitřní strana obálky	194
AKCIDENČNÍ SAZBA................................
Optický střed stránky........................218
Sazební obrazec..............................218
Vyrovnávání sazby............................219
Ukázky	220
Historický přístup	222
Počítače	224
Ručně	223
Minuskové číslice............................226
Kapitálky....................................226
Slitky.......................................228
Vkládání slitků u běžných písem	229
QuarkXPress	230
InDesign	230
Další slitky v InDesignu	230
Alternativní znaky...........................232
Korektury.....................................195
Maketa	195
Řešení východových řádků — parchantů ... 196
Algoritmus	199
Určité zvláštnosti novin a časopisů...........200
Písmo	201
Pokračování na straně...	202
Sazba v úzkých sloupcích	203
„Perex“	204
Citace	204
Parchanty v časopisecké a novinové sazbě 205 Titulky	207
Sazba poezie a divadelních her................208
Básně	208
Úprava básně	211
Sazba divadelních her	211
..............................................217
Ozdobné iniciály............................233
Ornamenty a symboly.........................234
Barevná písma...............................234
Stínování písem.............................235
Optické zarovnávání okrajů..................236
Obrysové písmo..............................237
Trocha historie.............................237
Módní písma.................................237
Jednotný vizuální styl......................241
Firemní značka..............................244
Vyhodnocení testů...........................244
Serifbvá písma	244
Bezserifová písma	245
Módní písma podle období	246
DODATKY
Pojmenování písem............................249
Klasifikace písem............................251
Klasifikace ATypI	251
Československá klasifikace	252
Klasifikace FontFont	256
Kódové stránky...............................257
Zápis znaků - Macintosh	258
Zápis znaků — Windows	259
Speciální znaky ve Windows	259
Práce se skripty - Windows	260
Typometrický systém..........................261
Absolutní jednotky	261
Didot	261
Pica	262
Upravený systém pica (Adobe)	262
Velikost písma	262
Kuželka	263
REJSTŘÍK .......................................
............................................249
Vyjadřování velikosti písma	264
Relativní jednotky	264
InDesign	265
QuarkXPress	267
Seznam zkratek..............................270
Dodatek к pravidlům.........................273
Vzorník.....................................275
Co má vzorník obsahovat?	275
Pomocné programy	276
Ukázky	276
Obsah CD....................................279
Windows	279
Macintosh	280
Literatura..................................282
Knihy	282
Časopisy	287
Normy	287
............................................289
                  
Detail záznamu
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Kočička, Pavel, 1973-
Údaje o názvu Praktická typografie / Pavel Kočička, Filip Blažek
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Blažek, Filip, 1974-
Mezinárodní standardní číslo knihy 80-7226-385-4 (brož.)
Údaje o vydání Vyd. 1.
Nakladatelské údaje Praha : Computer Press, 2000
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma Desktop publishing
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma Typografie
Fyzický popis xiv, 288 s. : il. + 1 CD-ROM
Všeobecná poznámka "Pravidla hladké a technické sazby v programech Adobe InDesign a QuarkXPress, sazba cizích jazyků, struktura počítačového písma, typografie na Internetu, kapitola o českém jazyce, tvorba knih a akcidenčních tiskovin, množství příkladů a ilustrací, rozsáhlý seznam literatury"--Obálka
Všeobecná poznámka Obsahuje bibliografie a rejstřík
Údaje o edici DTP & grafika. Profi
Mezinárodní desetinné třídění 004.9
Mezinárodní desetinné třídění 655.2/.3
Vedlejší záhlaví pro edici - unifikovaný název DTP & grafika. Profi
Údaj pro souborný katalog 253396
Nakladatel Computer Press
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0175284
3 CZ-OsVSB
5 20141202125315.9
7 ta
8 010129s2000----xr-----------u0|0|--cze--
20 ## $a 80-7226-385-4 (brož.)
40 ## $a OSD002 $b cze
41 0# $a cze
44 ## $a xr
80 ## $a 004.9 $2 MRF
80 ## $a 655.2/.3 $2 MRF
100 1# $a Kočička, Pavel, $d 1973-
245 10 $a Praktická typografie / $c Pavel Kočička, Filip Blažek
250 ## $a Vyd. 1.
260 ## $a Praha : $b Computer Press, $c 2000
300 ## $a xiv, 288 s. : $b il. + $e 1 CD-ROM
490 0# $a DTP & grafika. Profi
500 ## $a "Pravidla hladké a technické sazby v programech Adobe InDesign a QuarkXPress, sazba cizích jazyků, struktura počítačového písma, typografie na Internetu, kapitola o českém jazyce, tvorba knih a akcidenčních tiskovin, množství příkladů a ilustrací, rozsáhlý seznam literatury"--Obálka
500 ## $a Obsahuje bibliografie a rejstřík
650 #7 $a Desktop publishing
650 #7 $a Typografie
700 1# $a Blažek, Filip, $d 1974-
830 #0 $a DTP & grafika. $p Profi
910 ## $a OSD002 $b 253396
1090 $a 2001/01/29 $b 2010/07/22 $c OSD 002/OPL10 $d OSD 002/OPL10
1260 $a Computer Press
Dokumenty ke stažení
Signatura: 253396
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné