Ochrana životního prostředí

Dokumenty ke stažení
Detail záznamu
Název pole Obsah pole
ID zaznamu kpw5199167
Kontrolní číslo CZ-OsVSB
Datum zpracování 20141029215410.7
Pole pevné délky 960401|n|anznnbabn#############a|a######
Konspekt MDT 502.17
Konspekt Skupina Konspektu 502 - Životní prostředí a jeho ochrana [2]
Věcné téma Ochrana životního prostředí
Viz též Ochránci přírody
Viz též Péče o životní prostředí Nadřazený
Viz též Posuzování vlivů na životní prostředí Podřazený pojem
Viz též Průmyslová ekologie Podřazený pojem
Viz též Snižování emisí Podřazený pojem
Viz též Ochrana přírody a krajiny
Viz též Ochrana hydrosféry Podřazený pojem
Viz též Ochrana ovzduší Podřazený pojem
Viz též Ochrana půdy Podřazený pojem
Viz též Ochrana přírody
Viz též Ochrana biosféry Podřazený pojem
Viz též Ochrana biotopů Podřazený pojem
Viz též Integrovaná prevence a omezování znečištění Podřazený pojem
Viz též Environmentální normy
Viz též Environmentální geologie
Viz též Imisní limity Podřazený pojem
Viz též Environmentální politika
Historie zpracování 1996/04/01 2007/09/11 OSD 002/S1T80 OSD 002/S1T80
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw5199167
3 CZ-OsVSB
5 20141029215410.7
8 960401|n|anznnbabn#############a|a######
72 #0 $a MDT 502.17
72 #0 $a Skupina Konspektu 502 - Životní prostředí a jeho ochrana [2]
150 $a Ochrana životního prostředí
550 $a Ochránci přírody
550 $a Péče o životní prostředí $w g
550 $a Posuzování vlivů na životní prostředí $w h
550 $a Průmyslová ekologie $w h
550 $a Snižování emisí $w h
550 $a Ochrana přírody a krajiny
550 $a Ochrana hydrosféry $w h
550 $a Ochrana ovzduší $w h
550 $a Ochrana půdy $w h
550 $a Ochrana přírody
550 $a Ochrana biosféry $w h
550 $a Ochrana biotopů $w h
550 $a Integrovaná prevence a omezování znečištění $w h
550 $a Environmentální normy
550 $a Environmentální geologie
550 $a Imisní limity $w h
550 $a Environmentální politika
1090 $a 1996/04/01 $b 2007/09/11 $c OSD 002/S1T80 $d OSD 002/S1T80
Permanentní odkaz