Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Dokumenty ke stažení
Detail záznamu
Název pole Obsah pole
ID zaznamu kpw4386371
Kontrolní číslo CZ-OsVSB
Datum zpracování 20160902113840.6
Nakladatel Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha Užij pro: ÚNMZ
Historie zpracování 1996/07/12 OSD 002/HAU50 OSD 002/HAU50
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw4386371
3 CZ-OsVSB
5 20160902113840.6
120 $a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví $c Praha $k Užij pro: ÚNMZ
1090 $a 1996/07/12 $c OSD 002/HAU50 $d OSD 002/HAU50
Permanentní odkaz