Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství
Viz: Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
Viz: FBI VŠB-TU Ostrava
...
Dokumenty ke stažení
Detail záznamu
Název pole Obsah pole
ID zaznamu kpw4171279
Kontrolní číslo CZ-OsVSB
Datum zpracování 20160902124323.7
Pole pevné délky 041215|n|acnnnabbn#############a|a######
Korporace Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství
Korporace - odkaz VIZ Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
Korporace - odkaz VIZ FBI VŠB-TU Ostrava
Historie zpracování 2004/12/15 OSD 002/VOD25
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw4171279
3 CZ-OsVSB
5 20160902124323.7
8 041215|n|acnnnabbn#############a|a######
110 2# $a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. $b Fakulta bezpečnostního inženýrství
410 2# $a Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava
410 2# $a FBI VŠB-TU Ostrava
1090 $a 2004/12/15 $c OSD 002/VOD25
Permanentní odkaz