Česko. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Česko. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Viz: ÚNMZ
Viz: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
...
Dokumenty ke stažení
Detail záznamu
Název pole Obsah pole
ID zaznamu kpw4163275
Kontrolní číslo CZ-OsVSB
Datum zpracování 20160902123933.5
Pole pevné délky 960712|n|acnnnabbn#############a|a######
Korporace Česko. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Korporace - odkaz VIZ ÚNMZ
Korporace - odkaz VIZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Odkaz viz též - jméno korporace Úřad pro normalizaci a měření
Neveřejná všeobecná poznámka Navazuje na: Úřad pro normalizaci a měření
Historie zpracování 1996/07/12 2009/12/03 OSD 002/HAU50 OSD 002/OPL10
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw4163275
3 CZ-OsVSB
5 20160902123933.5
8 960712|n|acnnnabbn#############a|a######
110 2# $a Česko. $b Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
410 2# $a ÚNMZ
410 2# $a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
510 2# $a Úřad pro normalizaci a měření
667 $a Navazuje na: Úřad pro normalizaci a měření
1090 $a 1996/07/12 $b 2009/12/03 $c OSD 002/HAU50 $d OSD 002/OPL10
Permanentní odkaz